H4036 מָגוֹר מִסָּבִיב
Magormissabib

Bijbelteksten

Jeremia 20:3Maar het geschiedde des anderen daags, dat Pashur Jeremia uit de gevangenis voortbracht; toen zeide Jeremia tot hem: De HEERE noemt uw naam niet Pashur, maar Magor-missabib.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech