H5438 סִבָּה
cause

Bijbelteksten

1 Koningen 12:15Alzo hoorde de koning naar het volk niet; want deze omwending was van den HEERE, opdat Hij Zijn woord bevestigde, hetwelk de HEERE door den dienst van Ahia, den Siloniet, gesproken had tot Jerobeam, den zoon van Nebat.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech