H5728 עֲדֶן
yet

Bijbelteksten

Prediker 4:2Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.
Prediker 4:3Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk, dat onder de zon geschiedt.

Mede mogelijk dankzij