H5989 עַמִּיהוּד
Ammihud

Bijbelteksten

Numeri 1:10Van de kinderen van Jozef: van Efraim, Elisama, de zoon van Ammihud; van Manasse, Gamaliel, de zoon van Pedazur.
Numeri 2:18De banier des legers van Efraim, naar hun heiren, zal tegen het westen zijn; en Elisama, de zoon van Ammihud, zal de overste der zonen van Efraim zijn.
Numeri 7:48Op den zevenden dag [offerde] de overste der kinderen van Efraim, Elisama, den zoon van Ammihud.
Numeri 7:53En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Elisama, den zoon van Ammihud.
Numeri 10:22Daarna toog op de banier van het leger der kinderen van Efraim, naar hun heiren; en over zijn heir was Elisama, de zoon van Ammihud.
Numeri 34:20En van den stam der kinderen van Simeon, Semuel, zoon van Ammihud;
Numeri 34:28En van den stam der kinderen van Nafthali, de overste Pedael, zoon van Ammihud.
2 Samuel 13:37(Absalom dan vluchtte, en toog tot Thalmai, den zoon van Ammihur, koning van Gesur.) En hij droeg rouw over zijn zoon, al die dagen.
1 Kronieken 7:26Zijn zoon was Ladan; zijn zoon Ammihud; zijn zoon Elisama;
1 Kronieken 9:4Uthai, de zoon van Ammihud, den zoon van Omri, den zoon van Imri, den zoon van Bani, van de kinderen van Perez, den zoon van Juda.

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen