H6436 פַּנַּג
Pannag

Bijbelteksten

Ezechiel 27:17Juda en het land Israels waren uw kooplieden; met tarwe van Minnit en Pannag, en honig, en olie, en balsem, dreven zij onderlingen handel met u.

Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs