H6558 פַּרְצִי
Perezieten

Bijbelteksten

Numeri 26:20Alzo waren de zonen van Juda naar hun geslachten: van Sela het geslacht der Selanieten; van Perez het geslacht der Perezieten; van Zerah het geslacht der Zerahieten.

Mede mogelijk dankzij

Hadderech