H8051 שַׁמּוּעַ
Shammua

Bijbelteksten

Numeri 13:4En dit zijn hun namen: van den stam van Ruben, Sammua, de zoon van Zaccur.
2 Samuel 5:14En dit zijn de namen dergenen, die hem te Jeruzalem geboren zijn: Schammua, en Schobab, en Nathan, en Salomo.
1 Kronieken 14:4Dit nu zijn de namen der kinderen, die hij te Jeruzalem had: Sammua, en Sobab, Nathan en Salomo,
Nehemia 11:17En Matthanja, de zoon van Micha, den zoon van Zabdi, den zoon van Asaf, was het hoofd, die de dankzegging begon in het gebed, en Bakbukja was de tweede van zijn broederen; en Abda, de zoon van Sammua, den zoon van Galal, den zoon van Jeduthun.
Nehemia 12:18Van Bilga, Sammua; van Semaja, Jonathan;

Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken