H8471 תַּחְפַּנְחֵס
Tachpanhes, Tehaphnehes, Tahapanes, Tahpanhes

Bijbelteksten

Jeremia 2:16Ook hebben u de kinderen van Nof en Tachpanhes den schedel afgeweid.
Jeremia 43:7En zij togen in Egypteland, want zij waren der stem des HEEREN niet gehoorzaam; en zij kwamen tot Tachpanhes.
Jeremia 43:8Toen geschiedde des HEEREN woord tot Jeremia te Tachpanhes, zeggende:
Jeremia 43:9Neem grote stenen in uw hand, en verberg ze in de klei in den ticheloven, die bij de deur van Farao's huis te Tachpanhes is, voor de ogen der Joodse mannen;
Jeremia 44:1Het woord, dat tot Jeremia geschiedde aan al de Joden, die in Egypteland woonden, die te Migdol woonden, en te Tachpanhes, en te Nof, en in het land Pathros, zeggende:
Jeremia 46:14Verkondigt in Egypte, en doet het horen te Migdol; doet het ook horen te Nof en Tachpanhes; zegt: Stelt er u naar, en maakt u gereed, want het zwaard heeft verteerd, wat rondom u is.
Ezechiel 30:18En te Tachpanhes zal de dag verduisterd worden, als Ik het juk van Egypte aldaar zal verbreken, en de hovaardij harer sterkte in haar zal ophouden; haar zal een wolk bedekken, en haar dochters zullen gaan in de gevangenis.

Mede mogelijk dankzij

BoekenBoeken