H8472 תַּחְפְּנֵיס
Tachpenes, Tahpenes

Bijbelteksten

1 Koningen 11:19En Hadad vond grote genade in de ogen van Farao, zodat hij hem tot een vrouw gaf de zuster zijner huisvrouw, de zuster van Tachpenes, de koningin.
1 Koningen 11:20En de zuster van Tachpenes baarde hem zijn zoon Genubath, denwelken Tachpenes optoog in het huis van Farao; zodat Genubath in het huis van Farao was, onder de zonen van Farao.

Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel