G54 ἁγνότης
reinheid, kuisheid, oprecht van leven
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

hag'notes, zn vr van ἁγνός G00053; TDNT - 1:124,19;


reinheid, kuisheid, oprecht van leven


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

ἁγνότης, -τητος, ἡ (< ἁγνός), purity, chastity (cf. ἁγιότης): II Co 6:6 11:3.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

ἁγνότης, ητος, ἡ,
  (ἁγνός) purity, chastity, integrity, Inscriptiones Graecae 4.588.15 (Argos, 2nd c.AD), NT.2Cor.6.5.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἁγνός G53 "eerbied opwekkend, eerbiedwaardig, heilig, rein, zuiver, vlekkeloos, kuis, ingetogen";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

StudieboekenStudieboeken