G2722_κατέχω
tegenhouden, vasthouden
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 19x voor in 11 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

katecho̱,

κατέχω "koers houden"; BDAG 533 s.v. κατέχω 7 geeft “koers houden, nautische term, κατεῖχον εἰς τὸν αἰγιαλόν zij hielden koers richting het strand Hand. 27:40”


Bronnen

Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

κατ-έχω, [in LXX for אחז H270, חזק H2388 hi., etc.;] 1. perfective of ἔχω (M, Pr., 116; M, Th. (a) to possess, hold fast: Lk 8:15, Jo 5:[4], Ro 1:18 (Lft., Notes, 251), I Co 7:30 11:2, II Co 6:10, I Th 5:21, He 3:6, 14 10:23; (b) to lay hold of, get possession of: Lk 14:9. 2. to hold back, detain, restrain (M, Th., 156 f.): c. acc. seq. τοῦ μή c. inf., Lk 4:42; seq. πρός, c. acc., Phm 13; absol., τὸ κατέχον (ὁ κ.), II Th 2:6, 7. 3. Intrans., as nautical term, to put in, make for (LS, s.v.): Ac 27:40.†

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

κατέχω,
  future καθέξω (of duration) Ilias Homerus Epicus “Illiad” 18.332, κατασχήσω (of momentary action) Herodotus Historicus 5.72, Thucydides Historicus 4.42: aorist κατέσχον, poetry
__A κατέσχεθον Hesiodus Epicus “Theogonia” 575, Sophocles Tragicus “Electra” 754 ; Epic dialect 3rd.pers. singular κάσχεθε Ilias Homerus Epicus “Illiad” 11.702 , Aeolic dialect κατέσκ εθε Alcaeus Lyricus “Supp.” la.12; imper. κατάσχες Euripides Tragicus “Bacchae” 555 (Lyric poetry), later κατάσχε Philostratus Sophista “Epistulae” 38 (variant), “PMag.Lond.” 97.404 ; late aorist κατέσχα “PGen.” 54.22 (4th c.AD).
__A.I transitive, hold fast, καλύπτρην χείρεσσι Hesiodus Epicus “Theogonia” 575.
__A.I.b hold back, withhold, εἴ με βίῃ ἀέκοντα καθέξει Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.186, compare 11.702, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 15.200; ἐν κολεῷ ξίφος Pindarus Lyricus “N.” 10.6 : check, restrain, bridle, ἑωυτόν Herodotus Historicus 6.129, compare Plato Philosophus “Charmides” 162c, Menander Comicus “Σαμία” 112 ; γυναῖκε Aeschylus Tragicus “Persae” 190; ἱππικὸν δρόμον Sophocles Tragicus “Electra” 754; δάκρυ Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 204 (Lyric poetry) ; ὀργήν, θυμόν, ὕβριν, etc., Sophocles Tragicus “Electra” 1011, “OC” 874, Euripides Tragicus “Bacchae” 555 (Lyric poetry), etc.; δύνασιν Sophocles Tragicus “Antigone” 605 (Lyric poetry); τὴν διάνοιαν Thucydides Historicus 1.130 ; κ. τὴν ἀγωγήν put it off, prev. author 6.29 ; κ. τὸ πλῆθος ἐλευθέρως, ἰσχύϊ, prev. author 2.65, 3.62; κ. τινὰ πολέμῳ prev. author 1.103; τὰ δάκρυα Plato Philosophus “Phaedo” 117d, al.; τὸν γέλωτα Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 2.2.5, Plato Philosophus “Laches” 184a, Theophrastus Philosophus “Characteres” 2.4 ; οὖρον hold in, Galenus Medicus 8.407 (but -όμενα οὖρα as a disease, Hippocrates Medicus “προρρητικόν” 1.59, compare Galenus Medicus 16.639) ; ἑαυτὸν κατέχει μὴ ἐπιπηδᾶν restrains himself from.., Plato Philosophus “Phaedrus” 254a :—passive, to be held down, γλῶσσα κατείχετο Hippocrates Medicus “ἐπιδημίαι” 5.50; ἐπιθυμίας -ομένας Plato Philosophus “Respublica” 554c ; to be bound, ὁρκίοισι μεγάλοισι Herodotus Historicus 1.29; ὑποσχέσει “PAmh.” 2.97.17 (2nd c.AD) ; τοῖς τινων ὀφειλήμασιν “PRyl.” 117.13 (3rd c.AD) ; of a nation, to be kept under (by tyrants), Herodotus Historicus 1.59.
__A.I.c detain, κ. αὐτοὺς ἐνιαυτόν prev. author 6.128, compare 8.57, Thucydides Historicus 8.100; κ. αὐτοὺς ὥστε μὴ ἀπιέναι Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.6.11 :—passive, to be detained, stay, Herodotus Historicus 8.117, Sophocles Tragicus “Trachiniae” 249; περὶ Κρήτην Thucydides Historicus 2.86, etc.
__A.I.d in imprecations, inhibit (compare καταδέω (A) 111), “Tab.Defix.Aud.” 50.11 (4th c.BC), “PMag.Par.” 1.2077; Μανῆν καταδῶ καὶ κατέχω “Tab.Defix.” 109.
__A.I.e place under arrest, PFlor. 61.60 (1st c.AD), etc.
__A.I.f keep an oath, ὅρκον “SIG” 526.39 (Itanos, 3rd c.BC).
__A.I.2 c.genitive, gain possession of, be master of, τῶν ἐπιστημῶν μὴ πάνυ κ. Aristoteles Philosophus “Categoriae” 9a6; τῆς ὀργῆς Philemo Comicus 185 codices Stobaeus, Joannes; τῆς παραποταμίας βίᾳ κατέσχον Diodorus Siculus Historicus 12.82, compare Polybius Historicus 14.1.9; τῆς Ἀσίας ἐθνῶν Appianus Historicus “Praefatio” 9 ; control, τινων LXX.1Mac.6.27 ; ἑαυτῶν Erot.see entry προπετή; μηκέτι κατέχων ἑαυτοῦ Herodianus Grammaticus 1.15.1, compare 1.7.3 ; cling to, τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου LXX.3Ki.1.51.
__A.II possess, occupy, especiallyof rulers, Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 732 (Lyric poetry), Euripides Tragicus “Hecuba” 81 (anap.) ; σῴζειν ἅπερ ἃν ἅπαξ κατάσχωσι whatever they have got, Isocrates Orator 12.242 ; especially of property. enjoy possession of, PTeb. 5.47 (2nd c.BC) , etc. (but also, sequestrate, PLille 3.16 (Pass., 3rd c.BC), etc.) ; ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες NT.2Cor.6.10.
__A.II.b dwell in, occupy, Ὀλύμπου αἴγλαν Sophocles Tragicus “Antigone” 609 (Lyric poetry) ; especially of tutelary gods, Παρνασίαν ὃς κ. πέτραν, of Dionysus, Aristophanes Comicus “Nubes” 603 (Lyric poetry), compare Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 2.1.1, “SIG” 662.10 (Delos, 2nd c.BC), Lucianus Sophista “Alex.” 10 ; of a place, μέσον ὀμφαλὸν γᾶς Φοίβου κ. δόμος Euripides Tragicus “Ion” 223 (Lyric poetry) ; of the dead. θήκας Ἰλιάδος γᾶς.. κατέχουσι occupy, Aeschylus Tragicus “Agamemnon” 454 (Lyric poetry), compare Sophocles Tragicus “Ajax” 1167 (anap.).
__A.II.2 of sound, fill, οἱ δ᾽ ἀλαλητῷ πᾶν πεδίον κατέχουσι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 16.79 ; κ. στρατόπεδον δυσφημίαις fill it with his grievous cries, Sophocles Tragicus “Philoctetes” 10; οἰμωγὴ.. κατεῖχε πελαγίαν ἅλα Aeschylus Tragicus “Persae” 427, compare Euripides Tragicus “Hippolytus” 1133 (Lyric poetry) :—passive, οἶκος κλαυθμῷ κατείχετο Herodotus Historicus 1.111.
__A.II.3 πανδάκρυτον βιοτὰν κ. continue to live a life.., Sophocles Tragicus “Philoctetes” 690 (Lyric poetry).
__A.II.4 to be spread over, cover, νὺξ.. δνοφερὴ κάτεχ᾽ οὐρανόν Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 13.269; ἡμέρα πᾶσαν κατέσχε γαῖαν Aeschylus Tragicus “Persae” 387, compare Aristophanes Comicus “Nubes” 572 (Lyric poetry) ; τίνες αὖ πόντον κατέχουσ᾽ αὖρα; Cratinus Comicus 138; ὀσμὴ.. κατὰ πᾶν ἔχει δῶ Hermippus Comicus 82.9 :—passive, σελήνη.. κατείχετο.. νεφέεσσιν Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 9.145, compare Ilias Homerus Epicus “Illiad” 17.368, 644 :—middle, Epic dialect aorist, κατέσχετο χερσὶ πρόσωπα Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 19.361 ; κατασχομένη ἑανῷ having covered her face, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 3.419.
__A.II.5 of the grave, confine, cover, τοὺς δ᾽ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα 3.243, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 11.301, Oracle texts cited in Herodotus Historicus 1.67 ; as a threat, πάρος τινὰ γαῖα καθέξει sooner shall earth cover many a one, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 16.629, compare Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 13.427, etc.
__A.II.6 of circumstances, etc., hold fast, have one in their power, μιν κατὰ γῆρας ἔχει χεῖράς τε πόδας τε Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 11.497 ; ὃν θάνατος δακρυόεις καθέχει (sic) “IG” 12.987; ἐχθρὰ Φάλαριν κ. φάτις Pindarus Lyricus “P.” 1.96; τινὰ.. λάθα κ. prev. author “N.” 8.24; φθορὰ κ. τὸν σὸν δόμον Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 370 ; τύχη, πόλεμος κ. τινά, Plato Philosophus “Hp.Ma.” 304c, “Ep.” 317a ; κ. κίνδυνος Σικελίαν prev. work 355d; συνέβη λοιμώδη νόσον κατασχεῖν τὴν Ἰταλίαν Herodianus Grammaticus 1.12.1 :—passive, ὑπὸ μεγάλης ἀνάγκης κατεχόμενοι Plato Philosophus “Leges” 858a : rarely in good sense, ὁ δ᾽ ὄλβιος, ὃν φᾶμαι κατέχοντ᾽ ἀγαθαί Pindarus Lyricus “O.” 7.10; μεγάλαι κ. τύχαι γένος ὀρνίθων Aristophanes Comicus “Aves” 1726 (Lyric poetry); εὐμοιρίας -εχούσης τὸν βίον Herodianus Grammaticus 2.5.1.
__A.II.6.b of circumstances, etc., prevail, prevail among, engage, ἄλλα τῶν κατεχόντων πρηγμάτων χαλεπώτερα Herodotus Historicus 6.40, compare 1.65 ; μεγάλοι θόρυβοι κατέχουσ᾽ ἡμᾶς murmurs are rife among us, Sophocles Tragicus “Ajax” 142 (anap.) ; φήμης ἀθρόας -σχούσης τὸ Ἑλληνικόν a sudden rumour having overspread Greece, Philostratus Sophista “Vita Apollonii” 8.15.
__A.II.7 seize, occupy, in right of conquest, τὸ Καδμείων πέδον uncertain in Sophocles Tragicus “Oedipus Coloneus” 381 ; especially in historical writers, -σχήσειν τὴν ἀκρόπολιν Herodotus Historicus 5.72; τὰ πρήγματα prev. author 3.143; τὰ ἐχυρά Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.1.27; τὰ κύκλῳ τῆς Ἀττικῆς ἁρμοσταῖς Demosthenes Orator 18.96; φρουραῖς τὰς πόλεις Plutarchus Biographus et Philosophus 2.177d.
__A.II.8 achieve, effect an object, Isocrates Orator 2.25; πρᾶξιν Aristoteles Philosophus “Politica” 1312a33.
__A.II.9 master, understand, οὐ κατέχω τί βούλει φράζειν Plato Philosophus “Philebus” 26c, compare “Men.” 72d, Cebes Philosophus 34; περὶ φύσεως κ. πάντας τοὺς λόγους 3rd c.BC(?): Sosipater Comicus 1.17, compare 33 ; κ. νοῦν στίχων grasp the sense of.., Puchstein “epigram Gr.” p.9.
__A.II.9.b keep in mind, remember, χρήσιμον καὶ τοῦτο κατασχεῖν τὸ στοιχεῖον Epicurus Philosophus “Epistulae” 1p.10U., compare Theophrastus Philosophus “Characteres” 26.2, Menander Comicus “Ἐπιτρέποντες” 109 ; κ. τινὰ ὀψοφάγον Chrysipp.Tyan. cited in Athenaeus Epigrammaticus 1.5e ; κ. ὅτι, διότι, “PCair.Zen.” 60.10 (3rd c.BC), Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “Herc.” 1251.15 :—passive, Epicurus Philosophus “Epistulae” 1p.31U.
__A.II.10 possess, of a god, εἰ θεός ἐστιν ὁ σὰς κατέχων φρένας “PLit.Lond.” 52.12 ; τοιοῦτος ἔρως κατεῖχε τὴν ἄνθρωπον she was so infatuated, Plutarchus Biographus et Philosophus “Alcibiades” 23 ; of an actor, κ. τὸ θέατρον held the audience spellbound, Plutarchus Biographus et Philosophus “Demosthenes” 29 (but, kept the audience waiting, Phoc. 19) ; of poets, μύθοις τοὺς ἀκούοντας κ. Lucianus Sophista “JTr.” 39 (variant{κατηχοῦσι}) :—mostly in passive, of persons, to be possessed, inspired, Plato Philosophus “Ion” 533e ; ἐξ Ὁμήρου prev. work 536b; ἐκ θεῶν Xenophon Historicus “Symposium” 1.10; κάρῳ Philodemus Gadarensis Epigrammaticus “D.” 1.18 ; τὸ θέατρον κατείχετο the audience was spellbound, Eunapius Historicus “Fragmenta Historica - HGM” p.247 Demosthenes Orator ; of hydrophobia patients, Philumenus Medicus “de Venenatis Animalibus” 4.11 ; of a lover, τῷ αὐτῷ θεῷ (i.e. Ἔρωτι) κατέσχημαι Lucianus Sophista “DMort.” 19.1 :—also in aorist middle, Plato Philosophus “Phaedrus” 244e.
__A.III follow close upon, press hard, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 1.4.22 (uncertain reading), “Cyn.” 6.22: —passive , prev. work 9.20.
__A.IV bring a ship to land, Herodotus Historicus 6.101, 7.59, Plutarchus Biographus et Philosophus 2.162a.
__B intransitive,
__B.1 (i.e. ἑαυτόν) control oneself, Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 782; οὐκέτι καθέξω Menander Comicus “Περικειρομένη” 394; εἶπεν οὖν μὴ κατασχών Plutarchus Biographus et Philosophus “Artoxerxes” 15; οὐ κατέσχεν Appianus Historicus “Bella Civilia” 3.43 : with infinitive, κ. τὸ μὴ δακρύειν Plato Philosophus “Phaedo” 117c.
__B.1.b stop, cease, of the wind, Aristophanes Comicus “Pax” 944 (Lyric poetry).
__B.2 come from the high sea to shore, put in (see. supr. IV), νηΐ Θορικόνδε “hymnus ad Cererem” 126; τῆς Μαγνησίης χώρης ἐς τὸν αἰγιαλόν Herodotus Historicus 7.188, compare 6.101, Polybius Historicus 1.25.7, Plutarchus Biographus et Philosophus “Theseus” 21 ; τίνες ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδε.. κατέσχετ; Sophocles Tragicus “Philoctetes” 221, compare 270, Euripides Tragicus “Heraclidae” 83 (Lyric poetry), Antipho Orator 5.21, etc.: with acc. loci, Euripides Tragicus “Helena” 1206, “Cyc.” 223 ; of a journey by land, rest, προξένων δ᾽ ἔν του κατέσχε; prev. author “Ion” 551, compare Polybius Historicus 5.71.2: metaph., εὖ κατασχήσει shall come safe to land, Sophocles Tragicus “Electra” 503 (Lyric poetry).
__B.3 prevail, ὁ λόγος κ. the report prevails, Thucydides Historicus 1.10; κληδὼν ἐν ἁπάσῃ τῇ πόλει κατεῖχεν Andocides Orator 1.130; σεισμῶν -εχόντων Thucydides Historicus 3.89; ὁ βορέας κατεῖχεν Aristoteles Philosophus “Meteorologica” 345a1, compare 360b33, Theophrastus Philosophus “de Causis Plantarum” 1.5.1.
__B.4 gain the upper hand, παρά τινι Theognis Elegiacus 262 ; gain one's purpose, Lysias Orator 3.42; ὁ δὲ κατεῖχε τῇ βοῇ Aristophanes Comicus “Ecclesiazusae” 434; νομίζοντες ῥᾳδίως κατασχήσειν Aristoteles Philosophus “Politica” 1307b10.
__C middle, keep back for oneself, embezzle, τὰ χρήματα Herodotus Historicus 7.164.
__C.2 cover oneself, see above Aeschylus Tragicus 11.4.
__C.3 hold, contain, Polybius Historicus 9.26a. 7.
__C.II aorist middle, ={κατέχω} Bacchylides Lyricus 2, Odyssea Homerus Epicus “Odyssey” 3.284.
__C.II.2 in passive sense, τεαῖς ῥιπαῖσι κατασχόμενος subdued, Pindarus Lyricus “P.” 1.10 ; καρδίαν κατέσχετο ἔρωτι was seized with, possessed by, Euripides Tragicus “Hippolytus” 27 ; see above Aeschylus Tragicus 11.10.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks ἔχω G2192 "hebben, behouden, houden"; Grieks κατάσχεσις G2697 "tegenhouden, hinderen, bezit";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Livius Onderwijs