G5399_φοβέω
vrezen
Taal: Grieks

Statistieken

Komt 94x voor in 14 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

fobeo̱, ww. van φόβος G05401; TDNT - 9:189,1272


1) door schrik aanjagen op de vlucht drijven; 1a) op de vlucht drijven, wegjagen; 1b) bang, angstig zijn; 1b1) van schrik bevangen zijn; 1b1a) van hen die geschrokken zijn door ongewone dingen; 1b1b) van hen die met verbazing bevangen zijn; 1b2) vrezen, bang zijn voor iemand; 1b3) bang zijn (d.w.z. aarzelen) iets te doen (uit vrees voor schade); 1c) vereren, eerbied hebben, met eerbied of eerbiedige gehoorzaamheid behandelen;


Bronnen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

φοβέω, (< φόβος) [in LXX chiefly for ירא H3372 ;] 1. in Hom., to put to flight. Pass., to be put to flight, to flee affrighted 2. to terrify, frighten (Wis 179; Hdt. and Att..). Pass. (so always in NT; cf. M, Pr., 162), to be seized with fear, be affrighted, fear: Mt 10:31 14:27, Mk 5:33 6:50, Lk 1:13 8:50, Jo 6:19 12:15, Ac 16:38, al.; opp. to ὑψηλοφρονεῖν, Ro 11:20; σφόδρα, Mt 17:6 27:54; c. cogn. acc., φόβον μέγαν, Mk 4:41, Lk 2:9 (I Mac 10:8); φόβον αὐτῶν (obj, gen., but cf. ICC, in l.), I Pe 3:14; πτόησιν, I Pe 3:6; c. acc. pers., Mt 10:26, Mk 11:18, Lk 19:21, Jo 9:22, Ac 9:26, Ro 13:3, al.; seq. ἀπό (like Heb. יָרֵא H3372, Je 1:8, al.; cf. M, Pr., 102, 104n), Mt 10:28, Lk 12:4; seq. μή (cl.; Bl., § 65, 3; M, Pr., 184 f.), Ac 23:10 27:17; μήπως, Ac 27:29, II Co 11:3 12:20, Ga 4:11; μήποτε, He 4:1; c. inf. (Bl., § 69, 4; M, Pr., 205), Mt 1:20, Mk 9:32, al.; of reverential fear: Mk 6:20, Eph 5:33; τ. θεόν, Lk 1:50, Ac 10:2, I Pe 2:17, Re 14:7, al.; τ. κύριον, Col 3:22, Re 15:4; τ. ὄνομα τ. θεοῦ (v.s. ὄνομα), Re 11:18; οἱ φοβούμενοι τ. θεόν, of proselytes, Ac 13:16, 26 (cf. ἐκ-φοβέω)

Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon

Voor meer informatie: Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon (1940)

φοβέω,
  3rd.pers. plural imperative φοβεόντων Herodotus Historicus 7.235 : Ionic dialect imperfect φοβέεσκον Hesiodus Epicus “Scutum Herculis” 162 : future -ήσω Euripides Tragicus “Heraclidae” 357 (Lyric poetry), (ἐκ-) Thucydides Historicus 4.126 (uncertain) : aorist ἐφόβησα Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.15, etc.: —passive and middle, Ionic dialect 2 singular φοβέαι Herodotus Historicus 1.39 ; Ionic dialect imperative φοβεῦ or φοβέο, prev. author 1.9, 7.52 : Epic dialect 3rd.pers. plural imperfect φοβέοντο Ilias Homerus Epicus “Illiad” 6.41 : future φοβήσομαι 22.250, Plato Philosophus “Leges” 649c, Demosthenes Orator 15.23, etc.; φοβηθήσομαι Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.3.30, Plutarchus Biographus et Philosophus “Brutus” 40, Lucianus Sophista “Zeux.” 9, variant in Plato Philosophus “Respublica” 470a : aorist passive ἐφοβήθην Herodotus Historicus 8.27, etc., Ep. 3sg. pl. ἐφόβηθεν or φόβηθεν, Ilias Homerus Epicus “Illiad” 15.326, 5.498 ; aorist middle ἐφοβησάμην only “Anacreontea” 31.11 : perfect πεφόβημαι Ilias Homerus Epicus “Illiad” 10.510, etc. : pluperfect 3rd.pers. plural ἐπεφόβηντο Xenophon Historicus “Historia Graeca (Hellenica)” 7.4.32, Thucydides Historicus 5.50 , Epic dialect πεφοβήατο Ilias Homerus Epicus “Illiad” 21.206.
__A active, in Homerus Epicus (never in Odyssea Homerus Epicus “Odyssey”) always in the sense put to flight, ἴρηξ ἐφόβησε κολοιούς Ilias Homerus Epicus “Illiad” 16.583 ; Ζεὺς καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ prev. work 689; Τρώων οὓς ἐφόβησας 22.11; φοβῆσαίτε στίχας ἀνδρῶν 17.505; σὸς δόλος.. ἐφόβησε δὲ λαούς 15.15; σέ γέ φημι.. δουρὶ φοβῆσαι 20.187; once in Hesiodus Epicus, φοβέεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλ᾽ ἀνθρώπων prev. cited
__II terrify, alarm, Herodotus Historicus 7.235, etc.; μὴ φίλους φόβει Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 262; ᾧ μή 'στι δρῶντι τάρβος οὐδ᾽ ἔπος φοβεῖ Sophocles Tragicus “Oedipus Tyrannus” 296, compare 1013, Euripides Tragicus “Hippolytus” 572 (Lyric poetry); ἡ δύναμις τῶν νέων φοβοῦσά τινας Antipho Orator 4.3.2; αἱ κάμηλοι ἐφόβουν τους ἵππους Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 7.1.48; ρὸν Ἀλκιβιάδην ἐφόβουν, μὴ.. ἐπαγάγωνται Thucydides Historicus 5.45; with dat. modi, λόγοις Aeschylus Tragicus “Persae” 215 (troch.); μεγαληγορίαισι φρένας Euripides Tragicus “Heraclidae” 357 (Lyric poetry) ; τῷ μὲν Τισσαφέρνει τοὺς Ἀθηναίους φ., ἐκείνοις δὲ τὸν Τισσαφέρνην to frighten the Athenians with T., and T. with the Athenians, Thucydides Historicus 8.82 ; with participle, λέγοντες φ. τινάς by saying, Xenophon Historicus “de Equitum magistro” 1.8; λέγοντες ὡς ἥξει βασιλεύς D 14.25: abs., πόνος ὁ μὴ φοβῶν κράτιστος Sophocles Tragicus “Philoctetes” 864 (Lyric poetry), φοβήσαντες κατεστήσαντο τὴν πολιτείαν by terror, Plato Philosophus “Respublica” 551b.
__II.2 c.accusative of things, threaten with, φ. λιμόν Dionysius Halicarnassensis 6.51.
__B passive and middle, in Homerus Epicus always in the sense to be put to flight (compare Scholia A Ilias Homerus Epicus “Illiad” 5.223, al.), once in Odyssea Homerus Epicus “Odyssey”, κύνες.. διὰ σταθμοῖο φόβηθεν 16.163; frequently in Ilias Homerus Epicus “Illiad”, ὑπέμειναν ἀολλέες οὐδὲ φόβηθεν 5.498; τοὶ δ᾽ ἐφόβηθεν.. θεσπεσίῳ ὁμάδῳ 16.294; κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο βόες ὣς ἅς τε λέων ἐφόβησε 11.172 ; also participle, μὴ καὶ πεφοβημένος ἔλθης 10.510, compare 15.4, 21.606; φοβηθεὶς δύσεθ᾽ ἁλὸς κατὰ κῦμα in flight, 6.135; βῆ δὲ φοβηθείς 22.137: ὑπό τινος φοβέεσθαι to flee before him, 8.149; ὑπό τινι 15.637; with acc., οὔ σ᾽ ἔτι.. φοβήσομαι ὡς τὸ πάρος περ 22.250.
__B.II to be seized with fear, be affrighted, Herodotus Historicus 9.70, Euripides Tragicus “Troades” 1166, etc. —Constr.,
__B.II.1 absolutely, πεφόβημαι πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας Sophocles Tragicus “Ajax” 139 (anap.) ; φοβηθέντες ᾤχοντο φεύγοντες flying in terror, Aeschines Orator 1.43 ; ἃ μὴ οἶδα.. οὐδέποτε φοβήσομαι οὐδὲ φεύξομαι, Plato Philosophus “Apologia” 29b, etc.: with dat. instrum., μάστιγι φ. Euripides Tragicus “Rhesus” 37 (anap.): with acc. cogn., φ. αἰσχροὺς φόβους Plato Philosophus “Protagoras” 360b; ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν NT.Mark.4.41; τὸν φόβον αὐτῶν μὴ φοβηθῆτε NT.1Pet.3.14.
__B.II.2 followed by Preps., φ. ἀπό τινος to be afraid of one (probably a Hebraism), LXX.Lev.26.2, LXX.Jer.1.8, NT.Matt.10.28, NT.Luke.12.4 +NT; ἔκ τινος from some cause, Sophocles Tragicus “Trachiniae” 671 ; εἴς τι to be alarmed at a thing, prev. author “OT” 980; πρός τι prev. author “Tr.” 1211, Lucianus Sophista “Prom.Es” 4, Libanius Sophista “Orationes” 50.18 ; ἐπί τινι fear for.. Lucianus Sophista “DMar.” 14.4 ; but φ. ἀμφὶ γυναικί fear about.., Herodotus Historicus 6.62; περὶ ἡμῶν Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 5.2.35, etc.; περί τινι Plato Philosophus “Euthydemus” 275b (περὶ σφίσιν αὐτοῖς τὸ κατάδηλον Thucydides Historicus 4.123); περὶ χωρίῳ prev. author 2.90; ὑπὲρ τῶν μελλόντων Andocides Orator 4.36; περί τι Plato Philosophus “Cratylus” 404e; πρὸς ἀνδρὸς ἢ τέκνων Sophocles Tragicus “Trachiniae” 150.
__B.II.3 followed by a relative clause, φοβεῑσθαι μὴ.. fear lest a thing will be.., Euripides Tragicus “Orestes” 770 (troch.), Aristophanes Comicus “Pax” 606 (troch.), Thucydides Historicus 1.95, etc. ; φ. ὅπως μὴ.. prev. author 6.13, Xenophon Historicus “Memorabilia” 2.9.3 ; φ. μὴ οὐ.. prev. author “Oec.” 16.6 ; frequently c.accusative followed by μή, ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι, μὴ.. Sophocles Tragicus “Trachiniae” 550, compare Xenophon Historicus “Anabasis” 7.1.2 ; φ. τοὺς οὐσίαν κεκτημένους, μὴ.. Plato Philosophus “Phaedrus” 232c, compare Thucydides Historicus 1.88, etc. ; φ. ὑπέρ τινος, μὴ.. Plato Philosophus “Respublica” 387c ; with infinitive followed by μή, φοβοίμην ἂν τῷ ἡγεμόνι ἕπεσθαι, μὴ ἀγάγῃ κτλ. Xenophon Historicus “Anabasis” 1.3.17, compare Plato Philosophus “Theaetetus” 143e, “Grg.” 457e: also φ. ὅτι.., ={φ. μὴ}.., in a more positive sense, Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.1.1, Dio Cassius Historicus 52.26 ; φ. τόδε, ὅτι.. Thucydides Historicus 7.67 (but φ. τὸ κάεσθαι, ὅτι ἀλγεινόν because.., Plato Philosophus “Gorgias” 479a) : διὰ τοῦτο φ. τινας, ὅτι.. Isocrates 6.60 ; less frequently φ. ὡς.. Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 5.2.12; φ. πῶς χρὴ.. prev. work 4.5.19; φ. εἰ δεήσει.. prev. work 6.1.17.
__B.II.4 with infinitive with Article, φ. τὸ ἀποθνῄσκειν Plato Philosophus “Gorgias” 522e, etc. : more frequently with infinitive alone, fear to do, be afraid of doing, Aeschylus Tragicus “Choephori” 46 (Lyric poetry), Sophocles Tragicus “Ajax” 253 (Lyric poetry), Euripides Tragicus “Ion” 628, etc. : with infinitive future, Thucydides Historicus 5.105.
__B.II.5 with accusative person, stand in awe of, dread, δαίμονας τοὺς ἐνθάδε Aeschylus Tragicus “Supplices” 893; στρατὸν Ἀχαιῶν Sophocles Tragicus “Philoctetes” 1250; τοὺς ἄνω θεούς Plato Philosophus “Leges” 927b, compare Isocrates Orator 1.16, etc.; τὰς κύνας Xenophon Historicus “Cynegeticus” 5.16, etc.
__B.II.6 with accusative of things, fear or fear about a thing, βρόμον Aeschylus Tragicus “Septem contra Thebas” 476; τὸ προσέρπον Sophocles Tragicus “Ajax” 227 (Lyric poetry); μέμψιν Euripides Tragicus “Alcestis” 1057; τὸ τοιοῦτον σῶμα Plato Philosophus “Phaedrus” 239d; δουλείαν καὶ δεσμόν Xenophon Historicus “Institutio Cyri (Cyropaedia)” 3.1.24.
__B.II.7 with genitive, πεφοβημένος νυκτός, θαλάσσης, Aratus Epicus 290, 766.
__B.II.8 with participle, προδιδοὺς φοβηθείς Lycurgus Orator 17.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks φόβητρον G5400 "fobhtron"; Grieks φόβος G5401 "vrees, schrik";

Mede mogelijk dankzij

KlussenKlussen