H8381_ תַּאֲלָה
curse
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

WoordstudieBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

תַּאֲלָה n.f. curse La 3:65

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H8381 תַּאֲלָה taʼălâh; from 422; an imprecation — curse.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws אָלָה H422 "een eed vergen, zweren, een vervloeking uitspreken, eden, een eed des vloeks opleggen, vloeken, bezw";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel