Studiebijbel Nieuwe Testament Deel 2: Het evangelie naar Mattheüs

Samenvatting

Bijbelcommentaar
MATTEUS

Artikelen
1. Inleidingsvragen bij het evangelie naar Matteüs
2. Het geslachtsregister van Jezus Christus. Matt. 1:1-17
3. De wijzen uit het Oosten. Matt. 2:1-12
4. Bethlehem en Nazaret. Matt. 2
5. Jezus’ optreden in Galilea. Matt. 4:12-17, 23-25
6. De bergrede. Matt. 5-7
7. De uitzendingsrede. Matt. 9:35-10:42
8. De zeven gelijkenissen van Matt. 13
9. De rede over discipelschap en gemeenteleven. Matt. 18
10. De rede tegen de Farizeeën en schriftgeleerden. Matt. 23
11. De rede over de laatste dingen. Matt. 24-25

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Studiebijbel Nieuwe Testament Deel 2: Het evangelie naar Mattheüs
Auteur CvB StudieBijbel, drs. Gijs van den Brink, Dr. A.W. Zwiep, Ds. J.C. Bette
Uitgever Centrum voor Bijbelonderzoek
Jaar Verschenen
Taal Nederlands
Pagina's pp.
ISBN139789077651339
Onderwerp Centrum voor Bijbelonderzoek, Evangelie naar Mattheus

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!