Hermogenes (persoon)

Bijbelteksten

2 Timotheus 1:15Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is Fygellus en Hermogenes.

BoekenBoeken