Nehemia (boek)

Bijbelteksten

Nehemia 1:1De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja. En het geschiedde in de maand Chisleu, in het twintigste jaar, als ik te Susan in het paleis was;

Livius Onderwijs