Hebreeen (brief)

Bijbelteksten

Hebreeen 1:1God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel