Zerah (de Moor)
זֶרַח H2226 "Zerach, Zerah",

Zie ook: Personen, Namen,

Zerah, persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Zerah of  Zerach is een persoon die alleen in 2 Kronieken 14:9 wordt genoemd. We weten niet wie hij was, maar men denkt dat hij een Egyptische farao was en dan bij voorkeur Osorkon I, de opvolger van Sisak I, welke regeerde tussen 924 - 895 v.C.. Men baseert dit op het feit dat in het voorgaande vers ook sprake is van Libiërs. Probleem is echter dat Zerah een Kuschietische (= Nubitische) was en Osorkon een Lybische. Weliswaar wordt met het Bijbelse Kush dikwijls het huidige Nubië bedoeld, maar het mag niet hiermee gelijk worden gesteld.


Koop nu