Zwavel
θεῖον G2303 "zwavel", θειώδης G2306 "zwavelkleurig", גָּפְרִית H1614 "zwavel",

ZwavelZwavel is een scheikundig element met symbool S en atoomnummer 16. Het is een geel niet-metaal, dat op aarde in grote hoeveelheden voorkomt als verbinding in mineralen zoals pyriet, galena, sfaleriet, gips en bariet. In vulkanische gebieden wordt het in kleine hoeveelheden in zijn elementaire vorm aangetroffen, vaak bij solfataren.

Ook de meren in vulkaankraters bevatten vaak een hooggehalte van zwavelzuur (H2SO4).

Inhoud

Bijbel

Zowel in het Oude als Nieuwe Testament zijn er vermeldingen van zwavel.

Oude Testament

Zwavel (Hebreeuws גָּפְרִית H1614) wordt 7x genoemd in het Oude Testament. Bekend is het oordeel van God over Sodom en Gomorra waarbij het zwavel regende (Gen. 19:24; Deut. 29:23). Ook in alle andere passages wordt het gebruikt als een oordeel of straf (Job 18:15; Ps. 11:6; Jes. 30:33; 34:9; Ezech. 38:22)

Nieuwe Testament

Zwavel (Grieks θεῖον G2303) wordt 7x genoemd in het Nieuwe Testament, waarbij een keer in verband met Sodom en Gomorra (Luk. 17:29), terwijl de andere keren in apocalyptische zin in Openbaring. Hierbij is het opvallend dat de beschrijving van de poel des vuurs overeenkomt met een meer in een vulkaankrater die gevuld is met zwavelzuur (cf. Opb. 19:20; 20:10; 21:8). Verder komt ook eenmaal het woord θειώδης G2306 "zwavelkleurig" voor (Opb. 9:17).


Geschiedenis

Volgens papyrus Ebers, werd een zalf met zwavel gebruikt om de ogen te behandelen. Ook Plinius de Oudere beschreef het als een medicijn.

In de 9de eeuw was al bekend dat een mengsel van zwavel, kool en teer uiterst brandbaar is en daarom werd het regelmatig toegepast bij oorlogshandelingen.

In de 11de eeuw werd in China het buskruit uitgevonden, dat een mengsel was van kaliumnitraat (=salpeter), houtskool en zwavel.

Vroegere alchemisten gebruikten voor zwavel een symbool dat bestond uit een driehoek met daarop een kruis. Proefondervindelijk was bekend geworden dat zwavel makkelijk reageert met kwik. Rond 1774 was het de wetenschapper Antoine Lavoisier die ontdekte dat zwavel een chemisch element is en geen verbinding.Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!