Anna
Ἄννα G451 "Anna",

Zie ook: Personen, Namen,

Anna (Grieks Ἄννα G451), persoon in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Een van de laatste personen die wordt genoemd bij de geboorte van Jezus Christus is Anna, weinig is over haar bekend. Zij is slechts aan de vergetelheid ontrukt door de arts Lukas, tevergeefs zullen we haar vinden in de bronnen van de geschiedschrijvers.

Wat weten we over haar? Ze was een profetes (Luk. 2:36), een vrouw, door wier mond de Heere Zijn woord spreken en bekend maken wilde. Waaruit haar profetische taak heeft bestaan weten we niet. Wel dat ze altijd bij de tempel was om God te dienen. Taken die wij 2000 jaar later sterk verwaarlozen.

Verder wordt meegedeeld, dat ze een dochter is van Phanuël, uit het geslacht Aser. Een laatste bijzonderheid is dat ze oud is. In vers 37 staat dat ze vierentachtig jaar weduwe was, daarvoor was ze zeven jaar getrouwd, dat maakt 91 jaar. Gaan we er van uit dat ze op jonge leeftijd, zeg 16 jaar, trouwde, dan blijkt dat ze minimaal 107 jaar oud moet zijn geweest, we kunnen dus spreken van een hoogbejaarde dame.


Prikkel Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen over kerst.
Zie de pagina "vragen en antwoorden over kerst" voor een totaal overzicht.

Aangemaakt op 9 december 2005, laatst gewijzigd op 3 december 2018


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!