Jod, Jota
ἰῶτα G2503 "jota", י H9011 "Jod",

Zie ook: Beeldbank, Hebreeuws, Tittel,

Jod י

Jod, is de 10de letter in het Hebreeuwse alfabet, de י is de kleinste letter en heeft een getalswaarde van tien. Om te voorkomen dat de Godsnaam יְהוָה onnodig wordt opgeschreven, zien we regelmatig dat daarvoor in de plaats ייwordt geschreven.

Jota ι

In het Nieuwe Testament wordt de jod door Jezus aangehaald als jota (Mat. 5:18). Letterlijk is de ἰῶτα jota de 9de letter van het Griekse alfabet, maar het moge duidelijk zijn dat Jezus het hier heeft over de Hebreeuwse letter י (jod), daar deze de allerkleinste letter in het Hebreeuwse alfabet is.


Synoniemen en gelijksoortige woorden

Het woord jota, al dan niet in combinatie met tittel, zien we ook vandaag de dag nog terug in tal van Nederlandse uitdrukkingen. Je hebt het vast en zeker iemand wel eens horen zeggen: Ik snap er geen jota meer van, of versterkt: ik snap er geen tittel of jota van, waarbij bedoelt wordt dat hij er helemaal niets van snapt. het is overgenomen uit Mat. 5:18, waar in de Vulgaat op deze plaats iota staat < Grieks iōta, de naam van de kleinste letter van het Griekse alfabet, als metafoor voor ‘kleinigheid’; ook in de Vulgaat: iota (M. Philippa) < grieks iōta < fenicisch-hebreeuws jōdh [eig.: arm] (P.A.F. Veen, Van Dale Groot etymologisch woordenboek).

Jiddisj

Nu is het zo dat de Hebreeuwse letters ook een getalswaarde hebben, de jod, als tiende letter van het Hebreeuwse alfabet, staat voor het getal 10. In de volksmond is dit veranderd in een joet of joetje (Beems, p. 48, Endt, p. 54, Siebesma, p. 23), waar dan 10 gulden of een tientje mee bedoeld wordt.


Koop nu