Sport
ἀγωνία G74 "sportwedstrijd, worsteling, agonie", ἀγωνίζομαι G75 "deelnemen aan een sportwedstrijd, vechten, inspanning nastreven (met)", ἀθλέω G118 "verduren, ondergaan, wedstrijd deelnemen (aan e.)", παίζω G3815 "spelen, liefdesspelen, grappen maken, dansen, musiceren, jagen",

Zie ook: Artikelen Blog, Atletiek, Handbal, Zwemmen,

Bijbel

Balsporten

In de Bijbel wordt eenmaal een verwijzing gemaakt naar een balsport: De betreffende passage vinden we in Jesaja 22:15-19:

15 God, de HEER van de hemelse machten, zei tegen mij: ‘Ga naar Sebna, die beheerder van het paleis, en zeg: 16 “Wat komt u hier doen? Welke voorouders hebt u hier, dat u hier voor uzelf een graf hebt uitgehouwen?”’ (Sebna had namelijk hoog in de rotsen een laatste rustplaats voor zichzelf uitgehouwen.) 17 ‘“Met een krachtige worp zal de HEER u wegwerpen, hoe geweldig u ook bent. Hij pakt u op, 18 wikkelt u ineen tot een bal en werpt u naar een uitgestrekt land. Dáár zult u sterven, daarheen zullen uw praalwagens gaan. U bent een schande voor het huis van uw meester. 19 Daarom ontneem ik u uw ambt en beroof u van uw post.

Zoals we zien is het geen voetbal, maar een soort handbal wat wordt gespeeld.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!