Wolken
νεφέλη G3507 "wolk", נָשִׂיא H5387 "vorst, prins, wolk", עָב H5645 "thickets, clay, dik, wolk", עָנָן H6051 "bewolkt, wolken",

Zie ook: Beeldbank, Meteorologie,

Een wolk (Hebreeuws עָב H5645; Grieks νεφέλη G3507) is een zichtbare verzameling — al dan niet onderkoelde — waterdruppeltjes of ijskristalletjes in de atmosfeer op enige hoogte van het aardoppervlak.

Inhoud

Bijbel

WolkenEen van de eerste teksten over wolken is de belofte van God dat hij zijn (regen)boog in de wolken zet als teken dat er niet weer een watervloed zal zijn (Gen. 9:13-16). 

Weersvoorspellingen zijn van alle tijden en ook Jezus maakte er gebruik van: "En Hij zei ook tegen de menigte: Wanneer u een wolk ziet opkomen vanuit het westen, zegt u meteen: Er komt regen. En zo gebeurt het." (Luk. 12:54)

Verschijningen God in de wolken

Op de berg der verheerlijking verscheen God in een wolk (Mat. 17:5; Mark. 9:7; Luk. 9:34-35)

Shekinah

De wolkkolom of Shekinah die zichtbaar was als bewijs dat God met de Israëlieten meetrok.

Vervoermiddel

Op verschillende plekken wordt gesproken dat God op de wolken rijdt (Jes. 19:1), ditzelfde lezen we ook van Elia die op deze manier ten hemel vaart (2 Kon. 2:11).

Wederkomst

Als Jezus wederkomt zal dit gebeuren op een wolk (Mat. 26:64; Mark. 13:26; 14:62; Luk. 21:27; Opb. 1:7), waarbij de gelovigen hem tegemoet zullen gaan (1 Thes. 4:17)

Figuurlijk

In figuurlijke zin worden wolken gebruikt voor groep gleovige mensen (Hebr. 12:1), maar ook van bepaalde soorten mensen die onder de christenen waren (Jud. 1:12).

In Openbaring wordt gesproken over een engel die bekleed is met een wolk (Opb. 10:1)


Terminologie


Classificatie


Koop nu