Bosbrand

Zie ook: Bomen, Bomen en planten (vernietigen), Vuur,

Een bosbrand is als een bos in brand staat. Een natuurlijke oorzaak hiervoor is de inslag van bliksem. Andere oorzaken zijn meestal (in)direct door menselijk handelen, zoals van het moedwillig aansteken tot onachtzaam gebruik van een barbecue of vonken van apparaten.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

In de Bijbel wordt een paar maal gesproken over bosbranden. Zo lezen we dat de Psalmist God oproept om de vijanden te vernietigen als een bosbrand  (Ps. 83:15). terwijl de profeet Jesaja aangeeft dat God de aanstichter is van een bosbrand (Jes. 10:16-19). Van Simson wordt verteld dat hij de wijngaarden en olijfbomen verbrandde (Richt. 15:5).

Nieuwe Testament

Jakobus vergelijkt de tong van de mens met een klein vuur die kan uitgroeien tot een allesvernietigende bosbrand (Jak. 3:5). In Openbaring wordt gesproken dat "het derde [deel] der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand" (Opb. 8:7).


Soorten bosbranden

Wanneer een bosbrand voldoende heftig is kan de zuurstoftoevoer nog worden versterkt doordat de hete verbrandingsgassen opstijgen, en koudere, zuurstofrijke lucht uit de omgeving kan worden aangezogen. Bij een grote natuurbrand is de wind die door dit effect wordt gegenereerd van stormkracht.

Er worden drie vormen van bosbranden onderscheiden:


Historische bosbranden in Israël


Aangemaakt 12 oktober 2011


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!