Profetenschool

Zie ook: Profeet, Profetie,

Profetenschool, een gezelschap van (leerling)profeten die samen werken en profeteren onder leiding en leiderschap van een meer ervaren profeet.

Inhoud

Bijbel

Het woord profetenschool komen we zelf niet tegen in de Bijbel maar uit verschillende teksten kunnen we opmaken dat de meeste profeten in de Bijbel zich bezig hielden met het onderwijs en het onderzoek van het Woord van God en dat dit gebeurde in zogeheten "profetenscholen", waar ze zich verzamelden om een bekende profeet (1 Sam. 10:10-11; 2 Kon. 2:5, 7, 15; 4:1, 38; 6:1). Verder zien we dat Amos zegt dat hij van beroep oorspronkelijk "geen profeet, en ik was geen profetenzoon" was (Amos 7:14). Gezien het feit dat deze scholen voornamelijk in verband met de profeet Elisa worden genoemd is het de vraag of ze altijd hebben bestaan (M.J. Paul, Ware en valse profetie, p. 3). Eerder lijkt het aannemelijk dat, zoals in ieder gilde, profeten diverse leerlingen om zich heen hadden en dat in sommige gevallen dermate veel waren dat men van een school kan spreken.

Sommigen denken dat de 100 profeten die door Obadja werden verborgen (1 Kon. 18:14) ook behoorden tot een profetenschool, er is echter te weinig over de beschreven situatie bekend om dit te kunnen concluderen. We moeten dan ook zeer voorzichtig zijn om iedere groep profeten welke in de Bijbel wordt genoemd als profetenschool te bestempelen (cf. 1 Kon. 18:19ev.; 22:6ev.; 2 Kron. 18:5ev.).


Aangemaakt 12 januari 2016


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!