Bijgeloof. volksgeloof

Zie ook: Syncretisme,

Bijgeloof is zoals de naam al zegt een geloof in het bovennatuurlijke, afwijkend van of niet gebaseerd op de gevestigde geloofsovertuiging. Waarbij volksgeloof met name betrekking heeft op het bijgeloof welke onder het volk gangbaar is.

Niet te verwarren met syncretisme waarbij een twee of meerdere religies geïntegreerd worden.

Inhoud

Bijbel

De term 'bijgeloof' komt niet in de Bijbel voor. Wel kan als voorbeeld van bijgeloof dienen als Jezus tegen de Farizeeën diverse gebruiken van hen afwijst, zoals zweren bij de tempel of het altaar (Mat. 23:16-22), terwijl daar geen opdracht toe wordt gegeven in het Oude Testament. Een ander voorbeeld van bijgeloof vinden we bij de discipelen die aan Jezus vragen of een blinde zelf heeft gezondigd of dat zijn blindheid de oorzaak was van de zonder zijn ouders (Joh. 9:2).


Terminologie

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal geeft als verklarende definitie voor bijgeloof "Hoewel bijgeloof dan eigenlijk de naam zou moeten zijn voor dwaalbegrippen die men heeft naast het ware geloof, komt het toch gewoonlijk voor in den zin van: Wangeloof, inzonderheid als gevolg van vrees en onkunde; niet zelden ook is het een smadelijke term voor een ander godsdienstig geloof dan dat van den spreker." (WNT, lemma bijgeloof), terwijl het volksgeloof definieert als "geloofsvoorstelling die onder het volk algemeen gangbaar is; bep. bijgeloof" (WNT, lemma volk).


Aangemaakt op 4 november 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!