Zuzieten
זוּזִים H2104 "Zuzieten",

Zie ook: Reuzen,

Zuzieten (Hebreeuws זוּזִים H2104), een bevolkingsgroep in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

De Zuzieten worden slechts eenmaal genoemd (Gen. 14:5 †) als een van de verslagen volken door Kedor-laomer die in Ham woonden. Omdat er sprake is van Refaïeten, welke een soort reuzen zijn gaat men ervan uit dat ook de Zuzieten reuzen waren.

Uit een kleine gelijkenis tussen זַמְזֹם H2157 "Zamzummieten" (Deut. 2:20 †) en זוּזִים H2104 "Zuzieten" willen sommigen deze twee identiek aan elkaar zien (Gesenius, Thesaur. p. 410a; Ewald, Gesch. 1, 308, note; Knobel, On Genesis 14:5). Ook de correctie ולזוזממיא in de Dode Zee-rol 1QApGen (1Q20) doet vermoeden dat de schrijver de Zuzieten niet kon identificeren en daarom mogelijk gelijkstelde aan de Zamzummieten in Deuteronomium 2:20.


Aangemaakt 17 december 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!