Kursi

Zie ook: Plaatsen,

Kursi

Kursi (Byz. Grieks Κυρσοί), een archeologische plaats ten oosten van het meer van Galilea, 1 km zuidelijk van Ramot op de Golan hoogte.

Inhoud

Bijbel

De plaats wordt niet bij name genoemd in de Bijbel. Meestal wordt Kursi geïdentificeerd met de locatie waar de demonen in een kudde zwijnen gingen en zich daarna in het meer van Galilea stortten (Mat. 8:30; Mark. 5:11; Luk. 8:32).

Een probleem met deze identificatie is dat deze plek meer dan 15 km van Gadarena ligt. Echter omdat de waterstand van het meer in de eerste eeuw een stuk hoger was dan nu, kan de plek ook zeer goed dichter bij Gadarena hebben gelegen omdat de vallei van Jarmuk toen een onderdeel vormde van het meer.


Geschiedenis

Het klooster en de kerk werden gebouwd in de 5de eeuw en bleven gedurende de Byzantijnse periode in gebruik. Omdat dit een belangrijk bedevaartsoord is, werden een aantal gebouwen gebouwd voor de accommodatie van pelgrims en de plaatselijke kloostergemeenschap, allemaal omgeven door muren en andere vestingwerken. Rond 614 vielen de Sassanische (Perzische) legers het heilige land binnen en verwoestten de meeste van haar kerken en kloosters, waaronder die van Kursi. De kerk werd later herbouwd, maar een deel van de verwoeste nederzetting bleef in verwoeste staat. De kerk bleef functioneren onder islamitische heerschappij na de verovering van het heilige land in 638-641, totdat ze volledig werd verwoest door de aardbeving van 749. Arabische krakers gebruikten de ruïnes als woningen en voor opslag in de 9de eeuw, wat tevens het einde van het gebruik van Kursi als een christelijke pelgrimsoord was.


Archeologie

De ruïnes van het klooster werden voor het eerst opgegraven door wegenbouwers in 1970. De eerste grote opgraving vond plaats tussen 1971 en 1974 onder leiding van de Israëlische archeoloog Dan Urman en zijn Griekse collega Vassilios Tzaferis voor de Israel Antiquities Authority (IAA). Samen hebben ze het grootste Byzantijnse kloostercomplex opgegraven dat in Israël is gevonden. Sindsdien hebben er verdere opgravingen plaatsgevonden, waarvan het met marmer omzoomde badhuis een van de recentere ontdekkingen is.

In 2015 werd een gebouw opgegraven welke mogelijk een synagoge was. Hoogtepunt van deze opgraving was een marmeren plaat met de volgende Aramese tekst (Haggai Misgav, JJMJS Vol. 3 (2016), p. 167–169):

Inscriptie Vertaling
… ידכרון לטב ולברכה … zal worden herinnerd aan een goede zegen

דמן טיבריה

van Tiberias (?)
… ניה ברה די אתנדבון[… …] nia zijn zoon die heeft bijgedragen. …
… קדישה] מרמריה לאיקרה דאתרה Marmer ter ere van (deze) heilige [plaats]
…]מה יתן חלקה[מלכה דעל] ומן פעלהון van hun eigendom. [koning van de wereld] zal (hun) deel […]
…]ן א[ו]ביה וסייע ית[…]ובמצוות En geboden… en zal hen helpen…
… עלמה] אתרה קדישה מלך [… In dit land (?) Van heilige plaats. Koning [van de wereld…]
ויסי יתה ויברך יתה אמן En zal hem genezen en zegenen.


De regel "van Tiberias" is een latere toevoeging welke tussen de eerste en tweede regel is geschreven, vermoedelijk omdat de schrijver erachter kwam dat hij dit had vergeten te schrijven.


Aangemaakt 3 januari 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!