Rebekka
Ῥεβέκκα G4479 "Rebekka", רִבְקָה H7259 "Rebekka",

Zie ook: Artikelen Blog, Aartsvaders -moeders, Izaak, Izak, Personen, Namen,

Rebekka (Hebreeuws רִבְקָה H7259, Grieks Ῥεβέκκα G4479), de vrouw van Isaak

Inhoud

Bijbel

De levensbeschrijving van Rebekka wordt behandeld in Genesis 22-27 en 49.

Leeftijd bij trouwen

Soms wordt gesteld dat Rebekka 3 jaar oud was toen ze trouwde met Izak en wordt vaak als argument gebruikt om de Bijbel en het christendom in diskrediet te brengen. Men baseert zich dan op enkele gebeurtenissen die volgens hen dan vlak na elkaar hebben plaatsgevonden: de binding van Isak op het altaar in Moriah (Gen. 22:9); Abraham op de hoogte gebracht van Rebekka's geboorte (Gen. 22:20-23); en de dood van Sara toen ze 127 jaar oud was (Gen. 23:1-2). Hieruit concluderen ze dat Izak 37 jaar oud was toen zijn moeder stierf (omdat op 90-jarige leeftijd ze Izak kreeg) en hij veertig jaar was toen hij Rebekka trouwde (Gen. 25:20). Ook stellen ze dat Rebekka na of tijdens de dood van Sara was geboren en derhalve drie jaar oud zou zijn.

Probleem is echter dat er geen leeftijd wordt gegeven hou oud Izak was toen Abraham hem moest offeren, op de uitzondering na dat hij een knaap was (Gen. 22:9), ook staat er dat "na deze dingen" aan Abraham werd gezegd dat zijn broer kinderen kreeg (Gen. 22:20-22). Het kleine geslachtsregister wat daarna volgt betekent niet dat dit allemaal in die 3 jaar gebeurde, zeker niet omdat het dan zeer vreemd is dat dan Bethuel niet alleen in die drie jaar werd geboren, maar ook trouwde en zijn dochter Rebekka kreeg (Gen. 22:23).


Terminologie

Hierbij de betekenis van de naam Rebekka of op zijn Hebreeuws Rivka, waarbij de v een harde is dus meer een zachte b zoals in Abram/Avram.
Allereerst zoals het in een aantal namenboeken staat:

Gaan we kijken in Hebreeuwse woordenboeken dan zien we het volgende:

De naam is afgeleid van ravka "vastbinden (door een touw). En dan vooral het stevig vastbinden van dieren, in de oudheid bij semi-nomadische volken was het belangrijk dat de dieren niet wegliepen en het was dan ook een grote zorg dat de dieren (denk dan vooral aan dromedarissen [kamelen waren toen nog onbekend] ,ezels en paarden) goed verzorgd werden. Een meisje werd dan ook een Rivka genoemd en jongens een Rivk. Het schijnt dat bij sommige Druzen en Arabieren deze betekenis nog in zwang is. Later werd dit ook gebruikt voor vrouwen ("femme fatales") die door hun schoonheid mannen aan zich bonden.(Chr. Pal. Christian-Palestinian Aramaic. Schwally F. Schwally, Idioticon d. Chr. Pal.; Brown-Driver-Briggs, Hebrew and English Lexicon; R. Laird Harris, Theological Wordbook of the Old Testament) en in deze betekenis is deze naam (later) vooral gebruikt in Semitische talen als het Hebreeuws, Aramees en Ugaritisch. Je kunt een link naar deze laatste verklaring vinden in Gen 24:16 waar over Rebekka staat geschreven: "En die jonge dochter was zeer schoon van aangezicht, een maagd, en geen man had haar bekend; en zij ging af naar de fontein, en vulde haar kruik, en ging op." Over slecht een paar vrouwen in de Bijbel wordt dit gezegd.

Nog later werd deze naam door de joden en christenen gebruikt als vernoeming naar Rebekka de vrouw van Izak.


Koop nu