Thessalonicensen (brieven)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Eerste brief aan de Thessalonicensen


Titel

De eerste brief van Paulus aan de Thessalonicensen


Auteur

Paulus


Ontstaan

49-51 n.C. (Hand. 18:5-18:18; 1 Thes. 3:6). Op basis van Dr. A. Dirkzwager, Datering van Paulus, Reizen, Brieven, Metgezellen en David Reid van Mid Acts Tracts.


Thema


Synopsis

 1. Aanbevelingen
  1. Groet (1:1)
  2. Lofbetuigingen aan de Gemeente:
   • Om hun geloof en dienstbetoon (1:2-4)
   • Om hun geestelijke ontvankelijkheid (1:5-6)
   • Om hun voorbeeld (1:7-8)
   • Om hun geestelijke overvloed en hoop (1:9-10)
 2. Herinnering aan de bediening van Paulus:
  1. Moedig, trouw, Godvrezend en onzelfzuchtig (2:2-5)
  2. Nederig, liefdevol en vaderlijk (2:6-12)
  3. Hij refereert naar het lijden van de Gemeente (2:13-14)
  4. Verwijzing naar Paulus verlangen de Gemeente te bezoeken (2:17-20)
 3. Paulus boodschap:
  1. Het zenden van Timotheus om de Gemeente te versterken (3:1-5)
  2. Het verheugende rapport van Timotheus aan Paulus (3:6-9)
  3. Paulus gebed om de Gemeente te mogen bezoeken en hen geestelijk te helpen groeien (3:10-13)
 4. Vermandend gedeelte:
  1. Aansporing tot persoonlijke en gemeenschappelijke zuiverheid (4:1-8)
  2. Aansporing tot broederliefde en werk-ijver (4:9-12)
 5. De Hoop voor de toekomst:
  1. De wederkomst van de Heer
   • De troostvolle hoop voor de ontslapenen (4:13-14)
   • De volgorde bij de opstanding (4:15)
   • De gebeurtenissen bij Jezus wederkomst (4:16-18)
  2. Het tijdstip van de wederkomst
   • Dit tijdstip is niet gekend (5:1-2)
   • Het komt onverwacht (5:3)
   • We moeten klaar zijn (5:4-8)
   • We mogen gerust zijn (5:9-11)
 6. Onze plichten
  1. Aanbevelingen in verband met een praktische christelijke levenswandel (5:12-22)
  2. Slot en zegebede (5:23-28)

Tweede brief aan de Thessalonicensen


Titel

De tweede brief van Paulus aan de Thessalonicensen


Auteur

Paulus


Ontstaan

49-51 n.C.. Op basis van Dr. A. Dirkzwager, Datering van Paulus, Reizen, Brieven, Metgezellen en David Reid van Mid Acts Tracts.


Thema


Synopsis

 1. Hoofdstuk 1
  1. Groet en dankzegging (1:1-3)
  2. - Woorden van troost aan de vervolgde Gemeente (1:4-6)
   - Verschil tussen de glorieuze bestemming van de gelovige en het einde van de ongelovigen (1:7-12)
 2. Hoofdstuk 2
  1. Waarschuwingen tegen de valse leer met betrekking tot Jezus wederkomst (2:1-2)
  2. De gebeurtenissen die Jezus wederkomst zullen voorafgaan:
   • De afval (2:3)
   • De opkomst en zelfverheerlijking van de antichrist (2:3-4)
   • Toename van de wetteloosheid, van de zonde en valse tekenen (2:5-9)
   • Satan wordt vernietigd bij de komst van Christus (2:8)
   • Sterke verleidingen zullen de ongelovigen totaal van God wegtrekken (2:10-12)
  3. Oproep aan de gelovigen om vast te houden aan het ware Evangelie (2:13-15)
  4. Troostende zegebede (2:16-17)
 3. Hoofdstuk 3
  1. Paulus drukt zijn vertrouwen uit in de Gemeente:
   • Hij vraagt hun gebed (3:1-2)
   • Hij vertrouwt erop dat zij zullen gehoorzamen en standhouden (3:3-4)
   • Hij roept hen op geduldig te zijn in afwachting van Jezus komst en zich af te scheiden van de ongerechtigheid (3:5-6)
  2. Het voorbeeld van de apostel
   • Van een voorbeeldig leven (3:7)
   • Van zelfredzaamheid zonder beroep te doen op anderen (3:8-9)
   • Oproep tot ijver aan de gelovigen (3:10)
  3. Zegenbede en groet (3:16-18)

Aangemaakt 22 mei 2005


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!