Timotheus (brieven)

Zie ook: Nieuwe Testament, Paulus (brieven),

Inhoud

Eerste brief aan Timotheüs


Titel

De eerste brief van Paulus aan Timotheüs


Auteur

Paulus


Ontstaan

62 n.C.


Thema


Synopsis

 1. Leerstellig gedeelte en persoonlijke ervaringen
  1. Groet (1:1-2)
  2. Raadgevingen in verband met de omgang met wettische leraars:
   - Die strijden om bijkomstigheden (1:3-6)
   - Die leraar willen zijn zonder de kern van het geloof te vatten (1:7-11)
  3. Paulus persoonlijke ervaringen:
   - Zijn roeping terwijl hij vervolgde (1:12-13)
   - Zijn kennis van de genade en van onwaardigheid (1:14-15)
   - Christus doel met zijn leven (1:16)
  4. Zijn eerste plechtig beroep op Timotheus (1:18-20)
 2. Gebed en raadgevingen aan mannen en vrouwen:
  1. Gebed voor iedereen (2:1-4)
  2. Christus als bemiddelaar (2:5-6)
  3. Paulus, de apostel der heidenen (2:7)
  4. Plichten van mannen en vrouwen (2:8-15)
 3. Eigenschappen van oudsten en diakenen:
  1. Eigenschappen van oudsten:
   - Persoonlijke karaktereigenschappen (3:2-3)
   - Houding in zijn eigen gezin (3:4-5)
   - Ervaring en goede reputatie (3:6-7)
  2. Eigenschappen van diakenen
   - Karakter, levenswandel en ervaring (3:8-9)
   - Beproefd zijn (3:10)
   - Een gelovig gezin hebben waar authoriteit is (3:11-12)
   - Voordelen van het diaken-zijn (3:13)
  3. Doel van de brief (3:15)
  4. Het mysterie van Christus opstanding (3:16)
 4. Voorzeggingen en raadgevingen:
  1. Voorzegging van vervolging en valse leer die ondermijnend zal werken (4:1-4)
  2. Raadgevingen in verband met onderwijs, pastoraat, levenswandel, enz.
   - Kenmerken van een goed dienaar van Christus (4:6)
   - Het leiden van een godvruchtig leven (4:7-8)
   - Het belang van een goed voorbeeld (4:12)
   - Plicht om trouw te zijn in het verkondigen en het onderricht (4:13-14)
   - Belang van gebed en toewijding (4:15-16)
 5. Pastorale raadgevingen:
  1. Hoofdstuk 5:
   1. Eerbied voor jongeren en ouderen (5:1-2)
   2. Zorg voor de weduwen (5:3-16)
   3. Plichten tegenover de leiders der Gemeente (5:17-20)
   4. Persoonlijke adviezen aan Timotheus (5:23-25)
  2. Hoofdstuk 6:
   1. Plichten van een dienaar (6:1-2)
   2. Afwijzen van dwaalleraars (6:3-5)
   3. De zegen van tevredenheid (6:6-8)
   4. Gevaar van de rijkdom - het strijden van de goede strijd (6:9-12)
   5. Oproep om trouw te blijven tot Christus wederkomst (6:13-16)
   6. Waarschuwing tegen trosts en zelfvertrouwen (6:17-19)
   7. Laatste oproep tot trouw en tot waakzaamheid tegen dwaalleer (6:20-21)

Tweede brief aan Timotheüs


Titel


Auteur

Paulus


Ontstaan

64 n.C.,


Thema


Synopsis

 1. Begroeting (1:1-2)
 2. Dankbetuiging tegenover Timotheus (1:3-7)
 3. Paulus brengt de verantwoordelijkheden van Timotheus in herinnering (1:8-18)
 4. Karaktereigenschappen van een trouw dienaar (2:1-26)
  1. Hij is sterk in de Genade (2:1)
  2. Hij wint veel volgelingen (2:2)
  3. Hij is doelgericht lijk een soldaat (2:3-4)
  4. Hij is gedisciplineerd als een atleet en volhardend als een landbouwer (2:5-13)
  5. Hij is een toegewijd arbeider (2:14-19)
  6. Hij is als geheiligd vaatwerk (2:20-23)
  7. Hij is een vriendelijk dienaar (2:24-26)
 5. De zorg voor een trouw dienaar (3:1-17)
  1. Het gevaar voor afvalligheid (3:1-9)
  2. Bescherming tegen afvalligheid (3:10-17)
 6. De Opdracht om het Woord te verkondigen (4:1-5)
 7. De troost van een trouw dienaar (4:6-18)
  1. Een goed levenseinde (4:6-7)
  2. Een geweldige toekomst na dit leven (4:8)
  3. Goede vrienden in dit leven (4:9-18)
 8. Groeten en slot (4:19-22)

Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!