Sinaï (berg)
חֹרֵב H2722 "Horeb", סִינַי H5514 "Sinai",

Zie ook: Beeldbank, Horeb,

Een berg, ook wel Horeb genoemd, waar Mozes de tien geboden kreeg.

Inhoud

Bijbel


Waar ligt de berg Sinai?

Het zal voor veel lezers een verrassing zijn dat we de ligging van de berg Sinaï niet kennen en dat in de loop der tijden dertien verschillende bergen zijn aangewezen als de mogelijke berg waar Mozes God ontmoette. Voor de eerste lezers en hoorders moeten veel gegevens vanzelfsprekend zijn geweest, terwijl wij allerlei aanwijzingen niet meer kunnen plaatsen. Tevens moeten we beseffen dat de Bijbel in de eerste plaats geloofsinhoud wil geven. Ook de geografische details en bijzonderheden tijdens de woestijnreis gaan vooral over de relatie met God en daarom is het moeilijk een compleet geografisch beeld te krijgen. Maar anderzijds moet beseft worden dat de reis in een concrete regio heeft plaats gevonden en dat er toch heel wat aanwijzingen zijn die wij kunnen gebruiken voor een reconstructie. Er werd theologische geschiedenis geschreven en daarom mogen we ook op zoek gaan naar historische aanknopingspunten, terwijl veel commentatoren uitgaan van een vervormde overlevering en daarom geen moeite meer doen de historische omstandigheden te achterhalen.

1) Jebel Musa in het Sinaïtisch schiereiland

Jebel Musa

De traditie dat de berg Sinaï in dit schiereiland ligt en gelijkgesteld moet worden met de indrukwekkende Jebel Musa (Arabisch voor: berg van Mozes), is pas afkomstig uit de derde eeuw na Christus, toen christelijke monniken zich daar vestigden. De kerkhistoricus Eusebius nam deze traditie over in de vroege vierde eeuw. In de reisbeschrijving van Egeria wordt deze berg ook genoemd (in de periode tussen 381 en 384). Op grond van die traditie liet keizer Justinianus het St. Catharineklooster bouwen, halverwege de zesde eeuw. G.I. Davies verdedigt deze plaats, maar M. Har-El (wiens Hebreeuwse naam 'Berg Gods' betekent!) noemt in zijn boek veel bezwaren, zoals de Egyptische invloed op het schiereiland en de grote problemen om aan voedsel en water te komen. (...)

2) Jebel Sin Bishar

Jebel Sin Bishar

M. Har-El neemt, in zijn boek The Sinai Journeys: The Route of the Exodus, aan dat de berg Jebel Sin Bishar (ook wel Jebel Sin Bishr genoemd) bedoeld is, in het westen van de centrale Sinaï woestijn.

3) Har Karkom

Har Karkom

Prof. Emmanuel Anati een pleidooi voert dat het de Har Karkom in de Negev zou zijn (harkarkom.com).

4) De berg Jebel el Lawz in Midjan

Jebel el Lawz

De auteurs Ron Wyatt, Dave Fasold, Larry Williams en Bob Cornuke zijn in recente tijd op zoek gegaan naar de Sinaï en menen dat een berg in Midjan bedoeld is. Op een avontuurlijke manier zijn ze doorgedrongen tot het militair beveiligde gebied. Howard Blum heeft hun opvattingen samengevat in een spannend boek, waarin hij aangeeft het goud van de Israëlieten, dat ze bij de berg Sinaï achtergelaten hebben, op het spoor te zijn. Deze auteurs baseren zich o.a. op Gal.4:25, waar de berg Sinaï in Arabië gelokaliseerd wordt. Er zijn echter veel bezwaren in te brengen tegen hun expeditie. Want niet alleen was het geen militair gebied, ook over veel van hun vondsten zijn gegronde bezwaren geopperd.

5) De berg Bedr / Badr in Midjan

Hala-'l Badr

Reeds in de 19de eeuw hebben enkele geleerden zich uitgesproken voor de berg Bedr of Badr in Midjan. J. Negenman noemt in zijn Geografische gids ook deze mogelijkheid. Hij wijst op de teksten die verwijzen naar een gebied ten zuiden van Kanaän. De berg van God wordt in verband gebracht met Seïr, Paran, Edom en Teman (Deut.33:2; Ri.5:4; Hab.3:3). Al deze namen wijzen naar het bergachtige gebied ten westen en vooral ten oosten van de Wadi Araba, maar niet naar zuidelijker streken. Daarnaast is er het gegeven dat Mozes speciale banden bezat met Midjan. Ongeveer 140 km ten zuidoosten van het stadje Tabuk in noordwest-Arabië ligt op een vruchtbaar plateau de vulkaan Hala al-Badr (= krater van de volle maan). Het is een indrukwekkende berg, die door de vruchtbaarheid van zijn omgeving en door de nabijheid van de belangrijke handelsweg naar Zuid-Arabië een voorname rol gespeeld heeft op religieus terrein. Ex.19:16-18 wekt de indruk van vulkanische activiteit. Dit zou goed passen bij de genoemde krater, maar niet bij de huidige Mozesberg in het schiereiland die immers uit graniet bestaat.

Delen van dit artikel zijn gebaseerd op de Studiebijbel van het Centrum voor Bijbelonderzoek.


Aangemaakt 8 juni 2005, laatst bijgewerkt 8 augustus 2023


Koop nu