Daniel
Δανιήλ G1158 "Daniel", דָנִיֵּאל H1840 "Daniel",

Zie ook: Beeldbank, Artikelen Blog, Personen, Namen,

Daniel (Hebreeuws דָנִיֵּאל H1840, Grieks Δανιήλ G1158) de profeet in de Babylonische ballingschap.

Inhoud

Bijbel

Daniël betekent "God is mijn rechter". Buiten het boek Daniël om, weten we niets over hem.  Wsch. behorend tot een vooraanstaande familie in Juda, werd hij met de eerste groep ballingen door Nebukadnezar in 605 v. C. naar Babylon weggevoerd (Dan. 1:1-3, 2 Chron. 36:7).
Was hij een eunuch? (Dan. 1:7vv.). Wel was hij zeer vroom en Godvrezend (Dan. 1:8).
Waarom at hij vegetarisch? (kosjer, moreel?)
Driejarige opleiding aan het hof (Dan. 1:5) tot staatsman. Zijn Babylonische naam was Beltesassar (Balatsu-utsur "bescherm zijn leven", v.a. "Moge Belet de koning beschermen, "Belet-sjar-utsur", cf. Dan. 4:8). Hij bezat een hoge functie aan het hof als adviseur van diverse koningen (Nebukadnezar (Dan. 1-4), Belsassar (Dan. 5), Darius de Mediër (Dan. 6) en Kores (Cyrus, Dan. 10).

Daniel (Ezechiël)

De Daniel die in Ezechiël (Ez. 14:14; 14:20; 28:3) genoemd wordt is zeer waarschijnlijk niet de die van het boek Daniel maar van Ugaritsche afkomst.

Zie ook: Daniel (3)


Tombe van Daniel

Zie ook: Tombe

In het gehele Midden-Oosten zijn diverse tombes te vinden waar de profeet Daniël zou liggen, zoals Susa in Iran, Kirkuk en Muqdadiyah in Irak, een plaats in de buurt van Mala Amir in Iran (Kurdistan) en Samarkand in Uzbekistan. Alle plaatsen zijn van latere datum en 'fake'.

Samarkand

Het opvallende van de tombe is dat men vertelt dat de veroveraar Timoer Lenk het lichaam van de profeet uit Susa (Iran) heeft meegenomen.

Susa

Volgens het Martyrologium Romanum, zou Daniel gestorven zijn in Babylon. Volgens Daniel 8:2 was hij echter ook in Susa geweest, het is dan ook deze plaats, waar volgens de traditie van de Joden, Daniel is begraven.

De eerste vermelding van deze tombe in Europese literatuur is van Benjamin of Tudela die Azië bezocht tussen 1160 en 1163 en was volgens hem pas een paar honderd jaar daarvoor in 640 n.C. ontdekt.


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!