G1952 ἐπιλείπω
ontbreken, tekort schieten

Bijbelteksten

Hebreeen 11:32En wat zal ik nog [meer] zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken, zou ik verhalen van Gideon, en Barak, en Samson, en Jeftha, en David, en Samuel, en de profeten;

Mede mogelijk dankzij

TuinTuin