G3972_Παῦλος
Paulus
Taal: Grieks

Onderwerpen

Paulus (apostel), Sergius Paulus,

Statistieken

Komt 163x voor in 15 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

'Paulos, persoonsnaam; van Latijnse oorsprong Paulos "klein" (Abarim, lemma Παυλος; L&S, lemma paulus; OED, lemma Paul).


1) Paulus, ook wel Σαῦλος G4569 Saulus genoemd (Hand. 13:9) was de beroemdste van de apostelen en schreef een groot deel van het N.T., de 14 Paulinische brieven (L&S, lemma Paulus); 2) Sergius Paulus (Hand. 13:7) een stadhouder of proconsul op Cyprus (L&S, lemma Paulus; W. Bauer, p. 1263) en wordt als bestuurder een verstandig man genoemd. Behalve in de Bijbel wordt hij mogelijk nog in drie inscripties genoemd (→ Sergius Paulus); 3) diverse Romeinse personen (L&S, lemma Paulus);


Bronnen


Lexicon G. Abbott-Smith

Voor meer informatie: G. Abbott-Smith's A Manual Greek Lexicon of the New Testament (New York: Scribner's, 1922)

Παῦλος, -ου, ὁ (Lat. Paulus), 1. Sergius Paulus: Ac 13:7. 2. the Apostle Paul (cf. Σαῦλος): Ac 13:9, and freq. throughout Ac., Ro 1:1, I Co 1:1, al., II Pe 3:15.

Synoniemen en afgeleide woorden

Grieks Σαῦλος G4569 "Saulus";

Literatuur


Mede mogelijk dankzij

TuinTuin