H2031_ הַרְהֹר
droombeelden, gedachten
Taal: Aramees

Onderwerpen

Dromen,

Statistieken

Komt 1x voor in 1 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

(Aramees) , zn van een stam, beant. aan הרה H02029; TWOT - 2700


fantasie, beeld, droombeeld, gedachtenwereld, bedenkselBrown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

[הַרְהֹר] n.[m.] fancy, imagining;—pl. abs. Dn 4:2

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H2031 הַרְהֹר harhôr; (Aramaic) from a root corresponding to 2029; a mental conception — thought.

Synoniemen en afgeleide woorden

Hebreeuws הָרָה H2029 "zwanger gaan, zwanger, ontvangem, ontvangen, voorvaderen, zwanger w/z, baren, bevrucht woden";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel