De eerste brief aan Korinthe
Want gij zijt duur gekocht

Samenvatting

Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel.

Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft ... En zo is het ten diepste ook.

Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus.

Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel De eerste brief aan Korinthe Want gij zijt duur gekocht
Auteur ds. M. van Kooten
Uitgever De Banier Uitgeverij
Jaar Verschenen
Taal
Pagina's pp. 204
ISBN139789033630644
Onderwerp Colossenzen (brief), Corinthiers (brieven)

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!