Mijn vrouw maakte me polygaam

Samenvatting

Wij leven in een cultuur waarin het heel vanzelfsprekend is om na een mislukt huwelijk te hertrouwen. In het Oude Testament was dat het geval met het verschijnsel polygamie. Wat in onze cultuur opvolgend plaatsvindt, gebeurt bij polygamie naast elkaar. Walter Trobisch heeft als zendeling in Afrika geworsteld met de vraag hoe hiermee pastoraal om te gaan. In zijn boek ‘Mijn vrouw maakte me polygaam’ neemt hij afstand van het toenmalige kerkelijk beleid om polygame mannen als lid van de kerk te weren of hen de toegang tot het Avondmaal te ontzeggen. In plaats daarvan treedt hij hen met respect tegemoet en probeert hun keuzes te begrijpen. In de kritische, maar tolerante opstelling van de Bijbel ten aanzien van polygamie ziet hij vervolgens ruimte om in bepaalde omstandigheden tot aanvaarding van hun keuzes te komen.

In het Nieuwe Testament lijkt de polygamie deels door echtscheiding te zijn verdrongen. We kunnen hier lezen hoe Jezus enerzijds vasthoudt aan de Bijbelse norm van het monogame huwelijk. Maar anderzijds lijkt Hij in de omgang met mensen ook te berusten in de feitelijkheid van hun omstandigheden en gaat Hij met hen op weg.

De auteur die als predikant en huwelijksadviseur in Afrika gewerkt heeft, gebruikt een voorbeeld van polygamie dat hij daar ontmoette om aan zijn Europese lezers de waarde van het monogame huwelijk duidelijk te maken. De kern van zijn betoog wordt gevormd door de uitleg van een aantal Bijbelteksten waarin hij aanwijst hoe van Oud naar Nieuw Testament een ontwikkeling bestaat van polygamie naar monogamie. Het boekje is vanuit een behoudende protestants-christelijke visie geschreven en richt zich meer tot mensen die een eenvoudig en duidelijk advies zoeken dan tot hen die dieper op de problemen willen ingaan.

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Mijn vrouw maakte me polygaam
Auteur Walter Trobisch
Uitgever Oosterbaan & Le Cointre
Jaar Verschenen 1978
Taal nl
Pagina's pp. 59
ISBN139789060477991
Onderwerp Polygamie

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!