Hart en ziel,
een christelijke kijk op de psychologie

Samenvatting

De auteur, van oorsprong bioloog, voorman van de Vergadering van gelovigen, heeft in dit boek een christelijke mensleer en een christelijke psychologie geboden, zoals we die nog niet kenden. Uitgaande van centrale begrippen uit de Wijsbegeerte der Wetsidee, die hij overigens zelfstandig heeft geinterpreteerd en uitgebreid, pleit hij voor een psychologie die centrale aandacht geeft aan het hart van de mens, als centrum van het geweten en zetel van de religieuze gesteldheid. Waar het hart niet open staat voor wetenschappelijke analyse, kan er alleen iets over gezegd worden op grond van de Godsopenbaring. Het gaat er in de christelijke psychologie om, op basis van bijbelse beginselen inzicht te geven in de menselijke persoonlijkheid. Uitvoerig komen de vooronderstellingen en uitgangspunten aan de orde, met in de slothoofdstukken een bespreking van allerlei aspecten van de normale en van de abnormale persoonlijkheid. Voor de uitvoerige, wetenschappelijke editie: zie a.i.'s deze week. Ouweneel, W.J. Psychologie.

(NBD|Biblion recensie, Ds. J.M.G. Sijtsma)

Recensie

Nog geen recensies

Boekinformatie

Titel Hart en ziel, een christelijke kijk op de psychologie
Auteur Willem J. Ouweneel
Uitgever Buijten&Schipperheijn, Amsterdam
Jaar Verschenen 1984
Taal nl
Pagina's pp. 152
ISBN139789060644720
Onderwerp Psychologie, Ziel

Bestellen

Klik op het logo om te bestellen!