Jefta
Ἰεφθάε G2422 "Jefta", יִפְתָּח H3316 "Jefta, Jiftach, Jeftha, Jiftah, niet vertaald",

Zie ook: Jefta (dochter), Personen, Namen, Richters,

Jefta, Jeftha (Hebreeuws יִפְתָּח H3316, Grieks Ἰεφθάε G2422), een richter in de Bijbel.

Inhoud

Bijbel

Iedereen denkt bij Jefta aan de "overijlde belofte" dat hij het eerste wat hij zag als hij naar huis ging zou offeren en toen het zover was hij als eerste zijn dochter zag. Minder bekend is dat Jefta door zijn halfbroers verstoten was en toen met een aantal andere vrijbuiters als een Robin de Hood geld stal van de rijken en verdeelde onder zijn eigen "arme" mannen. Ook wordt vaak aan voorbij gegaan, dat toen zijn geboorte dorp werd belaagd door de Ammonieten en zijn hulp werd ingeroepen, hij het eerst op een diplomatieke manier probeerde op te lossen.

We lezen dan in Richteren 10 vers 13 dat de koning van de Ammonieten reageert met "Geef mij het land in vrede terug". Het antwoord van Jefta zou verplichte literatuur moeten zijn van de hedendaagse Israëlische politici. Totaal niet onder de indruk van de oorlogszuchtige retoriek van de Ammonieten, baseert hij zich op feiten. Hij stelt niet alleen dat ze al meer dan 300 jaar daar woonden (vers 26), maar hij geeft ook aan hoe ze er toe zijn gekomen om dat land te veroveren. Tijdens de exodus trok het volk richting Kanaän en maakte verschillende omwegen (door de woestijn) om maar niet in oorlog te komen met de Moabieten en de Edomieten (die hen geen doorgang wilden verlenen). Toen ze in de buurt kwamen van de Amorieten en om doorgang vroegen verzamelde de koning van Sihon zijn troepen en viel de Israëlieten aan. Bij deze oorlog wisten de Israëlieten zich niet alleen te verdedigen, maar ze overwonnen de Amorieten en namen hun gebied in beslag.

Jefta wijst dan ook terecht op het feit, dat het land nooit van de Ammonieten is geweest en al was dat zo, dan was het zeer vreemd dat ze dat dan niet al driehonderd jaar eerder hadden gedaan. Omdat de Ammonieten aanspraak bleven maken en reeds delen van Gilead hadden bezet, viel Jefta ze aan en overwonnen.


Koop nu