Bloedwraak
דָּם H1818 "bloed vergoten -, bloedgerichten, bloedbruidegom, bloed, bloed vergoten -, bloedbad",

Zie ook: Wraak,

Bloedwraak, de wraak van de familie van degene die gedood is, op de dader en/of diens familie.

Inhoud

Bijbel

Bloedwraak was in het Oude Testament een normaal verschijnsel, vandaar dat voor de moordenaars vrijsteden waren waar ze naartoe konden vluchten om aan de bloedwrekers te ontkomen.


Aangemaakt 30 oktober 2006Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!