Brandoffer
ὁλοκαύτωμα G3646 "brandoffer", עֲלָה H5928 "burn offerings", עֹלָה H5930 "go up, ascent, burnt sacrifice, burnt offering",

Zie ook: Artikelen Blog, Brandofferaltaar, Holocaust, Shoa, Offer, Offering,

Onder een brandoffer wordt het offeren van een dier op een altaar, waardoor het dier wordt verbrand, verstaan.

Inhoud

Bijbel

De brandstof

Voor het offeren van een stier (ie. volledig verbranden) is ongeveer 600kg hout nodig. In India gebruikt men 400-500 kg hout voor de crematie van een overleden iemand (The Better India, A Cremation Requires Some 500kg of Wood; Here Are Some Green Alternatives, 3 jan. 2018).

Abraham nam hout mee voor zijn brandoffer (Gen. 22:3), David gebruikte het hout van een wagen (2 Sam. 24:22; 1 Kron. 21:23)

het hout van een wagen 1Sam. 6:14

Richt 6:26;  hout van de haag

Neh. 10:34; 13:31 קרבן העצים "het offer van het hout", wat suggereert dat hout speciaal apart werd gelegd voor een brandoffer, of dat hier sprake is van welriekende houtsoorten. Houtoffer


Terminologie

Hebreeuws עֹלָה H5930, Aramees עֲלָה H5928 "brandoffer" in de LXX veelal met ὁλοκαύτωμα G3646 overgezet.

Van het Griekse woord ὁλοκαύτωμα G3646 "brandoffer" is het woord holocaust afgeleid. Het is om deze reden dat, met name uit joodse kringen, bezwaren zijn tegen deze naamgeving en men dan ook liever spreekt over שׁוֹאָה H7722 shoa, wat Hebreeuws is voor ‘vernietiging'.


Aangemaakt 23 september 2006, laatst gewijzigd 21 april 2019


Koop nu