Qere en Ketiv

Zie ook: Hebreeuws, Masorah, Masoreth, Massoreth, Nequdot, Puncta extraordinaria, Tekstkritiek,

Qere en Ketiv, van Aramees qere of q're, קרי ("[wat] is gelezen") en ketiv, of ketib, kethib, kethibh, kethiv, כְּתִיב ("[wat] is geschreven"), verwijst naar een klein aantal verschillen in het Oude Testament, waar de Masoreten een andere uitspraak willen hebben dan is geschreven. Uit respect voor de tekst vervingen zij echter de consonanten niet. Wel zetten ze er de vocaaltekens bij van het te lezen woord, waarvan ze de consonanten in de marge noteerden.

In de transliteratie van de Hebreeuwse tekst op deze website is dit als volgt weergegeven: qere en ketiv (zie "Bijbelteksten" voor een volledig overzicht waar deze voorkomen in de Bijbel).

Inhoud

Bijbel

Voorbeelden

2 Kronieken 11:18 Rechabeam nam zich tot vrouw Machalath, de dochter (zoon) van Davids zoon Jerimoth. Het moge duidelijk zijn dat in dit vers geen sprake is van een homofiele verbintenis, maar dat de persoon Machalath een vrouw is, we kunnen dat concluderen uit het feit dat Machalath later 3 zonen kreeg: Jeus, en Semaria, en Zaham (vs 19)


Qere perpetuum

Ook de Godsnaam יְהֹוָה H3068 is een Qere-Ketiv, daar de Masoreten ook hier wilden dat men iets anders las dan wat er staat. Met betrekking tot het Tetragrammaton zetten ze de consonanten van het te lezen woord adonai echter niet in de marge, wellicht wegens de hoge frequentie waarmee het Tetragrammaton voorkomt. In dit verband spreekt men van een qere perpetuum (een voortdurend qere; J.P. Lettinga, § 8.b; A.S. Geden, p. 10).


Aangemaakt 17 februari 2010


Koop nu