Apotheker
φαρμακεύς G5332 "gifmenger, tovenaar, apotheker", מִרְקַחַת H4842 "apothecaries, ointment, compound", רָקַח H7543 "zalf bereiden, mengen", רַקָּח H7546 "apothecaries", רַקָּחָה H7548 "confectionaries",

Zie ook: Arts,

Iemand die geneesmiddelen bereid, in de Bijbel vaak als specerijenbereider gekenmerkt. In Sirach 38:3 en 8 worden voor het eerst arts en apotheker met elkaar in verband gebracht "De wetenschap van de geneesheer verheft zijn hoofd ... de artsenijbereider [maakt] een mengsel, hij wiens kunst nimmer volmaakt is, en door hem verspreidt zich heil over de aardbodem"

Inhoud


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!