Mantel der liefde

Zie ook: Kleding, Liefde, Spreekwoord,

Met mantel der liefde bedekken is een spreekwoord waarmee men bedoeld dat men iets niet met anderen bespreekt maar er over stilzwijgt en het accepteert. Dit kan uit barmhartigheid of om tactische redenen.

Inhoud

Bijbel

De zegswijze iets met de mantel der liefde bedekken komt niet letterlijk in de Bijbel voor. Er zijn echter wel Bijbelpassages die aan de basis ervan gelegen kunnen hebben: met name Spreuken 10:12, 'Haat verwekt krakelen; maar de liefde dekt alle overtredingen toe' (SV) en 1 Corinthiërs 13:7, over de liefde: 'Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen' (SV) (Karina van Dalen-Oskam & Marijke Mooijaart (2005), Nieuw bijbels lexicon).

Mogelijk is deze zegswijze ontleend aan Gen. 9:23 'Toen namen Sem en Jafeth een kleed, en zij legden het op hun beider schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders; en hun aangezichten waren achterwaarts [gekeerd], zodat zij de naaktheid huns vaders niet zagen'. Nog duidelijker wordt het door de oudere vertaling, daar deze, in plaats van kleed, werkelijk mantel heeft. (F.A. Stoett, 1476).


Overig

In de Middeleeuwen was er de uitdrukking kint onder den mantel, waarmee werd verwezen naar de gewoonte dat een bastaardkind bij het huwelijk van de moeder onder de linker slip van haar mantel gehouden waarmee het werd geëcht. Sommigen menen dat de uitdrukking iets met de mantel der liefde bedekken van deze uitdrukking en gewoonte is afgeleid (Etymologiebank, Mantel).


Aangemaakt 26 november 2016, laatst bijgewerkt 26 september 2021


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!