Lucifer
φωσφόρος G5459 "Morgenster", בֹּקֶר H1242 "morgen allen, morgen, morgen op elken -, morgen nog deze, morgen allen -, morgen bij het naderen van", הֵילֵל H1966 "morgenster", מִשְׁחָר H4891 "morning",

Zie ook: Beeldbank, Morgenster, satan,

Lucifer ("lichtdrager", van het Latijn lux "licht" en ferre "dragen"). In het Latijn duidt het meestal op de morgenster, terwijl het in het Nederlands vooral gebruikt wordt als aanduiding voor satan of, preciezer, satan voor zijn val.

In de Bijbel wordt de duivel nergens Lucifer genoemd. Dit gebruik van het woord “lucifer” is waarschijnlijk ontstaan door het samenvloeien van twee afzonderlijke mythen: de Joodse mythe over gevallen engelen en de klassieke mythe over de morgenster. Een gangbare opvatting is dat de Bijbelse passage Jesaja 14:3–20, die over een Babylonische koning gaat, en in vers 12 aan de aldus ontstane mythe refereert. Deze passage is daarmee de belangrijkste grondslag geworden voor het gebruik van “Lucifer” als aanduiding voor satan.

Inhoud

Bijbel

In de grondtekst en Nederlandse Bijbelvertalingen komt het woord “lucifer” niet voor. In de Latijnse Vulgaat komt het woord meermalen voor en betekent dan “dageraad” (Job 11:17; Ps. 110:3), מַזָּרוֹת H04216 Mazzaroth (Job 38:32) of “morgenster” (Jes. 14:12; 2 Petr 1:19 en Sirach 50:6). In 2 Petrus 1:19 wordt met φωσφόρος G05459 "morgenster" Jezus bedoeld.

In Jes. 14:12 genoemd הֵילֵל בֶּן - שָׁחַר hêlēl ben-šāḥar, "Helel zoon van Shachar" die uit de hemel is gevallen, een eretitel voor de koning van Babylon (cf. Jes. 14:4) en is waarschijnlijk afgeleid van een benaming voor de morgenster (Venus) of de halve maan. (Zie HALOT 245 s.v. הֵילֵל). Zeer waarschijnlijk is dit woord afgeleid van de stam הלל H01984 hallal (“schijnen”, cf. Job 29:3; 31:26) en afkomstig uit het Akkadisch hll (“schijnen”) waar het dan slaat op de afgod Ishtar welke gepersonifieerd is in (de planeet) Venus. De betekenis van “schijnen” zien we ook terug in de Vulgaat waar dit woord is weergegeven als “Lucifer” en van daaruit zien we deze terug in enkele vertalingen.


Terminologie

Lucifer Latijn voor 'licht brengend' en de benaming voor de morgenster. De naam wordt in het Nederlands ook gebruikt voor een vlamhoutje (Etymologie.nl, lucifer).


Aangemaakt 22 februari 2017


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!