Gebaren (maken)
διανεύω G1269 "toewenken", ἐννεύω G1770 "toewenken", κατασείω G2678 "afschudden, omgooien",

Zie ook: Communiceren, Spreken,

Een gebaar is een beweging van handen, hoofd en/of andere lichaamsdelen vanuit de intentie om te communiceren of om de gesproken communicatie te ondersteunen.

Inhoud

Bijbel

Oude Testament

In het Midden-Oosten sprak men ook veel met gebaren, zo lezen we in Spreuken "Wenkt met zijn ogen, spreekt met zijn voeten, leert met zijn vingeren" (Spr. 6:13), terwijl Jesaja zegt "die zijn handen uitschudt" (Jes. 33:15). In Ruth lezen we over het gebaar van een schoen uittrekken (Ruth 4:7).

Nieuwe Testament

We lezen dat Zacharias gebaren maakte toen hij uit de tempel kwam (Luk. 1:22), later als zijn zoon Johannes was geboren, wenkten de bezoekers naar hem (Luk. 1:62).


Christendom

De stichting "Bijbel in Nederlandse Gebarentaal" is bezig met een Bijbel in gebarentaal te ontwikkelen.


Overig

Gebaren komen niet alleen bij mensen voor, vooral mensapen zoals de gorilla, chimpansee en bonobo, kennen een rijk sociaal samenlevingsverband. Vooral zij hebben een onderling gedrag van gebaren en mimiek, dat ons zo herkenbaar voorkomt. Er is echter een groot verschil: Mensapen communiceren onderling veel met mimiek en gebaren en kunnen getraind worden op wel honderd gebaren om hun wensen aan onderzoekers kenbaar te maken. Ze doen dat vooral op verzoek, het blijkt dat ze uit zichzelf niets met die gebaren doen, ze zijn er niet in geïnteresseerd. Een mensenbaby gaat op een bepaalde leeftijd brabbelen (zelfs als het doofstom is gaat het met zijn handjes ‘brabbelen’), een mensapenjong niet, hij doet ook geen geluiden na: mensapen missen taalgevoel; (Prof. dr. Bruinsma "Schepping En Evolutie In De Levende Natuur", in AbdB 5-01-2017).Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!