Bruin
חוּם H2345 "bruin, zwart",

Zie ook: Artikelen Blog, Kleur,

Bruin is een tertiaire kleur die veel in de natuur voorkomt. Een tertiaire kleur ontstaat door alle drie de primaire kleuren uit het subtractieve kleursysteem: cyaan, geel en magenta, te mengen. Tertiaire kleuren hebben een lage intensiteit (lichtsterkte) doordat het meeste licht geabsorbeerd wordt. Bij een perfecte menging zou zwart ontstaan. Overheersen één of meer kleuren dan ontstaan andere donkere tinten. Bruin kan verkregen worden door de cyaancomponent te verminderen zodat het mengsel roder wordt — rood is immers de mengkleur van het resterende geel en magenta. Daarbij worden de mengsels met meer geel dan magenta wél als bruin ervaren, maar mengsels met meer magenta al snel als paars. Doordat het mengen in vele wisselende hoeveelheden kan gebeuren, bestaan er erg veel nuances van bruin.Bruin


Dit alles wordt verklaard door het onderliggende additieve kleursysteem. De ervaring van bruin ontstaat als aan drie voorwaarden voldaan is. Op de eerste plaats mogen de blauwreceptoren in het oog niet geprikkeld worden. De tweede voorwaarde is dat de roodceptoren meer geprikkeld worden dan de groenreceptoren. Als laatste voorwaarde moet het algehele prikkelniveau laag zijn. Aan alle voorwaarden kan worden voldaan door golflengtes langer dan geel (dus 'donkergeel', oranje, rood) — of door lichtmengingen met meer rood dan groen licht: het menselijk oog kan het verschil niet zien — die als bruin worden ervaren als ze een lage intensiteit hebben.


Aangemaakt 17 september 2005Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!