H1819_ דָּמָה
vergelijken, denken, gelijk worden, zich, gelijk zijn, menen, zijn als, zich inbeelden
Taal: Hebreeuws

Statistieken

Komt 30x voor in 11 Bijbelboeken.

Zie hier voor een verklaring van de gebruikte coderingen.

Woordstudie

ww primitieve stam; TWOT - 437

Voorkomend in de LXX als: αφαιρεωG851 "wegnemen, verwijderen, afsnijden"; διαλειπωG1257 "schorsen, uitstellen"; σιγαωG4601 "zwijgen, verzwijgen"; σιωπαωG4623 "zwijgen"; απορρηιπτωG641 "wegwerpen, afwerpen"; εξολοθρευωG1842 "verdelgen, uitroeien"; διαγινωσκωG1231 "onderscheiden, nauwkeurig weten, vaststellen"; ενθυμεομαιG1760 "denken, overleggen, bepeinzen"; θελωG2309 "verlangen, wensen, liefhebben, beminnen, behagen hebben in, welgevallig vinden"; υπολαμβανωG5274 "upolambanw"; ομοιοωG3666 "vergelijken"; ομοιοςG3664 "gelijk, gelijksoortig";Brown-Driver-Briggs Abridged Hebrew Lexicon

דָּמָה vb. be like, resemble Qal be like, resemble Pi. liken, compare; imagine, think, devise 1 liken, i.e. consider to be like, compare 2 imagine, form an idea, devise Hithp. make oneself or become like

Strong Concise Dictionary Of The Words In The Hebrew Bible

H1819 דָּמָה dâmâh; a primitive root; to compare; by implication, to resemble, liken, consider — compare, devise, (be) like(-n), mean, think, use similitudes.

Synoniemen en afgeleide woorden

Aramees דְּמָה H1821 "gelijken op, gelijk zijn"; Hebreeuws דְּמוּת H1823 "vorm, beeld, tekening, naar gelijkheid van, gelijk, gelijkenis, gedaante"; Hebreeuws דִּמְיוֹן H1825 "gelijken op, gelijk als";

Literatuur


Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!


Mede mogelijk dankzij

Doneer Aantekeningen bij de Bijbel