Pestilentie
λοιμός G3061 "pest, dodelijke ziekte, kwelgeest", דֶּבֶר H1698 "pestilentie, pestziekten, pest", רֶשֶׁף H7565 "vlam, bliksem, koortsvuur, ziekte, vurige kolen",

Zie ook: Koorts, Resheph, Ziekte,

De pestilentie (Hebreeuws דֶּבֶר H1698, Grieks λοιμός G3061), of pest, is een ziekte die in de afgelopen eeuwen veelvuldig, bij vlagen epidemisch en zelfs pandemisch, voorkwam en enorme aantallen slachtoffers maakte. De belangrijkste vormen van de pest zijn builenpest en longpest. Zo schat men dat door de Zwarte Dood van (1331–1353) een derde deel van alle Europeanen, destijds enkele tientallen miljoenen, overleed aan deze ziekte.

Inhoud

Bijbel

In Habakuk 3:5 wordt de pest beschreven als "Voor Zijn aangezicht ging de pestilentie, en de vurige kool ging voor Zijn voeten henen." We lezen dat bij het straffen van de vijanden van God de pestilentie voor Hem uittrekt. In het tweede gedeelte van deze tekst wordt nog eens benadrukt dat de “vurige kool” of zoals vrijer vertaald in veel moderne vertalingen de “koorts” de pest op de voet volgt. De pest, veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis , zorgt ervoor dat de geïnfecteerde personen aan hevige koortsen lijden, met als uiteindelijk gevolg vaak de dood. De belangrijkste vormen van de pest zijn builenpest en longpest.

We lezen vaker dit soort beschrijvingen, zo schrijft Eugene Sue over de cholera in Parijs: “Hoor, de wind des doods loeit verschrikkelijk. Zijn geweld jaagt mij op.” “Voort!” “O, die geesel, die verschrikkelijke geesel, moet ik dien weer in deze stad brengen? … Genade!” “Voort, voort!” “De grond vliedt steeds achter mij weg. Daar is reeds de poort der stad … O, genade, voor deze slapende stad! Dat zij straks niet moge ontwaken bij de kreten van ontzetting, wanhoop en dood!” “Voort! Voort! Voort!” (Eugene Sue, De Wandelende Jood, pp. 10-11). Maar ook in de Kanaänitische literatuur zien we dat Resheph de afgod Baal helpt in zijn oorlogen (J. Day, “New Light on the Mythological Background of the Allusion to Resheph in Habakkuk III 5,” VT 29 (1979): 353-55).

Dit laatste is interessant omdat Resheph ook in bovengenoemde tekst wordt genoemd en is vertaald met “vurige kool, koorts”. Als we in de Bijbel verder zoeken, dan zien we dat deze Resheph vaker voorkomt en bijna altijd in de combinatie met de pest of andere infectie ziekten. In Psalm 78:48Ook gaf Hij hun vee den hagel over, en hun beesten aan de vurige kolen” terwijl in Job 5:7 lezen “Want de mens is geboren voor onrust zoals de zonen van Resjef rijzend opvliegen” (WV95, helaas is dit in de meeste vertalingen niet goed zichtbaar meer).

Overzicht epidemieën

Voor een vollediger overzicht van (pest)epidemieën, ook van die niet in de Bijbel voorkomen zie → Ziekte (Epidemieën)

Datum Aantal Omschrijving
1000 v.C. 70.000 2 Samuel 24:15; 1 Kronieken 21:14 Als straf voor David's ongehoorzaamheid
185.000 2 Koningen 19:35; Jesaja 37:36 Assyriërs
Onbekend Jeremia 21:6ev. Jeruzalem
Onbekend Jeremia 42:17ev.; Amos 4:10 Egypte

Geschiedenis

In 1346 richtte de gevreesde zwarte pest over de gehele aarde haar verwoestingen aan; zij bood dezelfde symptomen als de cholera en hetzelfde onverklaarbare verschijnsel van een met tussenpozen voortgezetten gang langs een aangegeven weg. In 1660 decimeerde een andere, soortgelijke epidemie de wereld. Men weet, dat de cholera zich eerst in Parijs vertoond heeft, haar voortgezetten gang door een groten, onverklaarbare sprong onderbrekend. Men herinnert zich ook, dat de wind, tijdens de grootste verwoestingen, onafgebroken uit het noordoosten blies (Eugene Sue, De Wandelende Jood, pp. 10-11).


Aangemaakt 27 februari 2005, laatst gewijzigd 20 maart 2020


Koop nu

Commentaar

Zie de huisregels welk commentaar wordt opgenomen!